Bijbelschool
modules 2016-2017

Persoonlijke leiding door de Heilige Geest

Rob van Zon

robvanzonOndanks het vele onderwijs dat de laatste jaren is gegeven over het werk van Gods Geest zijn toch nog veel christenen verlegen met de Persoon van de Heilige Geest. Ze weten dat ze Hem mogen beschouwen als een persoon, maar denken eerder over een ‘het’ dan over een ‘Hem’. In deze module wil Rob je helpen om de Heilige Geest en zijn werk beter te leren kennen en hoe je persoonlijk met Hem mag leren omgaan. Je gaat ontdekken hoe je Gods stem kunt verstaan om de liefde en kracht van God uit te delen om je heen. Een praktische module waarin je wordt uitgedaagd om in eenheid met de Heilige Geest de werken te doen die Jezus heeft gedaan (Johannes 14:12).

6 april 2017: ‘Eenheid met de Heilige Geest’
13 april 2017: ‘De stem van God verstaan’
20 april 2017: ‘Bewegen in de kracht van de Heilige Geest’

Donderdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2, 3905 PL, Veenendaal
Per module (drie avonden): € 45,00
 (Inclusief koffie, thee en onderwijsmateriaal).

Aanmelden

Afgeronde module(s)

Wie je bent in Christus (1)

Wilkin van de Kamp

wilkinvdkampJe gaat pas echt geloven dat je waardevol en geliefd bent, als je het geheim hebt ontdekt van wie je bent ‘in Christus’. Wilkin laat zien dat ‘in Christus’ zijn veel meer betekent dan dat Christus nu in je woont. Zoals je Jezus niet los kunt zien van God, zo ziet God jou door de wedergeboorte nooit meer los van Jezus. Door je eenheid met Christus ben je bijzonder waardevol in Gods ogen. God ziet je altijd in Christus, daarom kan Hij zijn ogen niet van je afhouden. In drie avonden laat Wilkin je het verschil zien tussen je ‘eeuwige positie in Christus’ en ‘je dagelijkse wandel met Jezus’. Een levensveranderende module die je op weg helpt om in eenheid met Christus te gaan leven.

29 september 2016: ‘Hoe God naar je kijkt in Christus’
6 oktober 2016: ‘Geredde zondaar of geroepen heilige?’
13 oktober 2016: ‘In Christus ben je meer dan een overwinnaar!’

Meer van de Heilige Geest

Martin Koornstra

martinkoornstra‘Wie je bent in Christus’ wordt werkelijkheid als de Heilige Geest in je komt wonen en zich verbindt met jouw geest. De apostel Paulus noemt dit ‘de eenheid met de Heilige Geest’ (2 Korintiërs 13:13). In deze module laat Martin zien dat we in die eenheid ‘meer’ van de Heilige Geest kunnen ontvangen. Maar wat houdt dat in en wat zegt de Bijbel daarover? Wat betekent het om gedoopt te worden in de Heilige Geest? En wat houdt het in als je ‘gezalfd’ wordt met de Heilige Geest? Wat is het verband en het verschil met de doop in de Heilige Geest? Hoe ontvang je die zalving dan en wat zijn de effecten ervan in je praktische geloofsleven? Martin wil je helpen om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden, maar bovenal om het verlangen naar ‘de eenheid met de Heilige Geest’ in jou op te wekken. 

10 november 2016: ‘De Heilige Geest als persoon’
17 november 2016: ‘De doop met de Heilige Geest’
24 november 2016: ‘De zalving en vervulling met de Heilige Geest’

Donderdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2, 3905 PL, Veenendaal
Per module (drie avonden): € 45,00
 (Inclusief koffie, thee en onderwijsmateriaal).

Wie je bent in Christus (2)

Rob van Zon

robvanzonIn deze module laat Rob je zien dat ‘wie je bent in Christus’ je niet alleen een nieuwe identiteit geeft, maar ook autoriteit. In Christus ben je meer dan een overwinnaar, mag je leren zegevieren en ben je geroepen om met Hem te heersen. Dan zul je niet langer reageren op de omstandigheden, maar in Christus als een koning regeren in alle moeilijke omstandigheden van het leven. Als je in Christus niet langer van jezelf bent, leef je ook niet langer voor jezelf. Als je weet wie je bent in Christus, ga je wandelen zoals Jezus gewandeld heeft en heb je het verlangen om tot zegen te zijn voor de ander.

1 december 2016: ‘In Christus ontvang je Gods erfenis’
8 december 2016: ‘In Christus mag je als een koning heersen’
15 december 2016: ‘In Christus leef je niet langer voor jezelf’

Donderdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2, 3905 PL, Veenendaal
Per module (drie avonden): € 45,00
 (Inclusief koffie, thee en onderwijsmateriaal).

Hoe God naar je kijkt (1)

Wilkin van de Kamp

wilkinvdkampIn deze module confronteert Wilkin je met de vraag hoe jij denkt dat God naar je kijkt. Sommige christenen zijn helaas gaan geloven dat God alsmaar boos op hen is en dat Hij hen straft voor elke zonde die ze hebben begaan. Ze zijn voortdurend bang om tekort te schieten en om te licht bevonden te worden. In deze module laat Wilkin je zien dat God niet boos is op jou. Je vindt genade in zijn ogen. Heel Gods gezicht zegt dat jij er mag zijn. In drie avonden mag je ontdekken wat er in Gods ogen geschreven staat en daagt Wilkin je uit om te gaan geloven wat God zegt over jou en wat Hij ziet in jou. Een confronterende module vol van Gods liefde.

12 januari 2017: ‘God is niet boos op jou’
19 januari 2017: ‘God schenkt je zijn glimlach’
26 januari 2017: ‘Hoe God naar je kijkt als je lijdt’

Donderdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2, 3905 PL, Veenendaal
Per module (drie avonden): € 45,00
 (Inclusief koffie, thee en onderwijsmateriaal).

Hoe God naar je kijkt (2)

Gerdien Lammers

gerdienlammersIn deze module helpt Gerdien je ontdekken hoe God in Christus naar je kijkt en af te rekenen met godsbeelden die niet overeenstemmen met het beeld dat Jezus jou van God heeft geschetst. Hij zei: ‘Wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren’ (Lucas 10:22). Jezus is de zuivere bron die je ogen opent voor wie God werkelijk is. Hij heeft jou het ware gezicht van God laten zien. Als je naar Jezus kijkt weet je zeker hoe God is. Dankzij Hem kun je God recht in de ogen kijken, leer je jezelf kennen en ontdek je wie je bent: gewenst, gewild en innig geliefd.

2 februari 2017: ‘Jezus gaf God een gezicht’
9 februari 2017: ‘Jij bent Gods oogappel’
16 februari 2017: ‘God is niet teleurgesteld in jou’

Donderdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2, 3905 PL, Veenendaal
Per module (drie avonden): € 45,00
 (Inclusief koffie, thee en onderwijsmateriaal).

Wij zijn allen één in Christus

Wilkin van de Kamp

wilkinvdkampIn deze module daagt Wilkin je uit om met hem op zoek te gaan in het Woord van God naar de plaats van mannen en vrouwen in Gods Koninkrijk. ‘Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk; u allen bent immers één in Christus Jezus’ (Galaten 3:28). God wil niet dat wie dan ook aan de zijlijn blijft toekijken. Mannen en vrouwen hebben in Christus dezelfde Geest, roeping en opdracht ontvangen. Zij zullen vanuit hun eenheid met Christus elkaar dienen en versterken om Jezus zichtbaar te maken in een wereld die God nog niet kent. Een module die je geestelijke horizon zal verbreden en je uitdaagt om in eenheid mee te bouwen in Gods Koninkrijk.

9 maart 2017: ‘Gods roeping voor vrouwen’
16 maart 2017: ‘Gods roeping voor mannen’
23 maart 2017: ‘Samen dienen in Gods Koninkrijk’

Donderdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2, 3905 PL, Veenendaal
Per module (drie avonden): € 45,00
 (Inclusief koffie, thee en onderwijsmateriaal).