Op deze audio CD laat Erica Duenk ons zien wat de kracht is van te leven onder en vanuit de zegen.

Aan de hand van het Woord van God en haar persoonlijke getuigenis, mogen we leren dat het karakter van God is dat Hij wil zegenen. Hij wil dat heil en goedertierenheid ons volgen alle dagen van ons leven. (Psalm 23: 6)

Veel mensen gaan gebukt onder de vloek in hun leven. De vloek die daar soms al generaties lang heerst. Maar God zij dank, wij kunnen daar verandering in brengen. Jezus Christus is tot vloek gemaakt opdat wij de zegen mogen ontvangen. (Gal 3: 13-14)

Een ontroerende boodschap die hoop brengt. Hoop voor ons leven, maar ook hoop voor de generaties na ons.
Want Ik ben de Here die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen (Ex. 20:6)

Spreker: Erica Duenk
Aantal CD’s: 1