In deze audio CD laat Wilkin van de Kamp ons zien hoe God naar ons kijkt als wij Christus in en door ons heen laten leven: ‘God kan zijn oog niet van de rechtvaardige afhouden en zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd’ (Job 36:7, WV).

Aan de hand van de confrontatie tussen Stefanus en de synagoge van de Libertijnen laat Wilkin zien hoe de macht van religie en de bevrijdende boodschap van rechtvaardiging altijd met elkaar in conflict zijn.

Stefanus is zo’n rechtvaardige en vol van de Heilige Geest. Hij bezoekt de zieken, brengt soep aan de armen en verdeelt het collectegeld onder de weduwen en de wezen. Als hij met de nood in de armenwijken van Jeruzalem geconfronteerd wordt, bemoedigt hij de mensen met het Woord van God en bidt hij voor de zieken en voor allen die behoeftig zijn.

Gods oog is op Stefanus en Hij bevestigt zijn bediening onder het volk met tekenen en wonderen. Maar wat in de prediking van Stefanus wekt zo’n woede op bij de synagoge van de Libertijnen dat ze hem zelfs om het leven brengen?

Een indrukwekkende boodschap die u de rijke betekenis laat zien hoe ook u als een rechtvaardige door het leven kunt gaan.

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal CD’s: 1