New Age is niet nieuw. Het is een moderne opleving van oude religieuze tradities, met een potpourri van invloeden: Oosterse mystiek, moderne filosofie en psychologie, sciencefi ction, en de tegencultuur van de vijftiger en zestiger jaren. New Age lijkt op een huwelijk van wetenschap en oosterse cultusreligieuze organisaties, en kan een mengsel zijn van christendom, boeddhisme, hindoeïsme en spiritualisme.

In ‘Misleidende krachten binnen New Age’ laat Wilkin van de Kamp u zien wat de wortels van de New Age beweging zijn en behandelt hij de tien belangrijkste kenmerken waaraan u het gedachtegoed van de New Age beweging kunt herkennen.

Verder geeft Wilkin in dit boeiende seminar antwoord op vragen als:

  • ‘Waarom voelen mensen zich aangetrokken door New Age?’
  • ‘Hoe communiceren New Agers met hun geleidegeest?’
  • ‘Hoe wordt Jezus gezien in de New Age?’
  • ‘Hoe ontmasker ik New Age invloeden in de kerk, het onderwijs, de zorg en in andere delen van onze samenleving?’
  • ‘Hoe mag mijn houding zijn ten opzichte van New Agers?’

Veel New Agers hebben uit teleurstelling de kerk achter zich gelaten en zijn op zoek naar antwoorden. Ze zetten zich af tegen het absolute in het christendom. En dat maakt het voor christenen tot een grote uitdaging om hen te bereiken met de liefdevolle waarheid van het Evangelie, zoals dit in de Bijbel staat opgetekend.

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal CD’s: 1