Heart2Heart Zomerweek

26 juli – 31 juli 2020
Pagedal Stadskanaal

Thema: ‘God’s heartbeat

Heart2Heart Zomerweek in samenwerking met Vrij Zijn

Dit jaar is het thema van de Zomerweek ‘God’s Heartbeat’ oftewel ‘Gods hartenklop’.

Misschien herken je jezelf wel in het beeld van een kind dat op vaders schoot klimt. De armen van de vader zijn wijd open en het kind legt het hoofd op zijn borst. Geborgen in de veilige armen van de vader ligt het kind ontspannen te luisteren naar de harteklop van de vader. Wat een intimiteit, veiligheid en kwetsbaarheid ademt dat uit!

Wellicht herken je dit vanuit je eigen leven en misschien ook wel niet. Maar ieder mens is gemaakt om te leven vanuit die plaats van geborgenheid en rust. Want daar, op die plek, weet je wie je bent; een zoon of dochter van je vader.

Net zoals dit kind kun je de hartslag van jouw hemelse Vader alleen horen wanneer je heel dicht bij Hem bent. God verlangt naar die diepe relatie met jou. Hij is jouw Vader en Hij wil dat je Zijn hartenklop hoort, voelt en ziet. Hij wil Zijn hart met jou delen voor Zijn huisgezin en voor een wereld in nood.

Velen van ons kennen deze plaats van veiligheid en geborgenheid niet of nauwelijks. Dat kan vele oorzaken hebben. In deze zomerweek willen we ons ernaar uitstrekken om Gods hartenklop te horen. Voor ons persoonlijk leven zodat we een kanaal van zegen zullen zijn voor de mensen om ons heen. Laat Hem de zintuigen van jouw hart reinigen en activeren zodat je Zijn stem zult verstaan en gaat leven in het ritme van Zijn ‘Heartbeat’.

De Heart2Heart Zomerweek zal plaatsvinden op 26-31 juli 2020 in Stadskanaal. Het thema van 2020 wordt God’s Heartbeat. Noteer het vast in je agenda. 

De inschrijving zal van start gaan in januari 2020. Je bent van harte welkom!