Heart2Heart Zomerweek

Algemene voorwaarden

Deelnemers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen. Tevens zijn zij verplicht ervoor zorg te dragen dat al hun medebewoners op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en zich conform gedragen. Het zich niet houden aan de algemene reglementen en richtlijnen kan verwijdering tot gevolg hebben, zonder dat de huursom of een gedeelte daarvan wordt terugbetaald.

Wanneer je je aanmeldt voor de Heart2Heart Zomerweek geef je tevens aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden
Jongeren die nog geen achttien zijn, kunnen zich alleen aanmelden als hoofdboeker als ze tijdens de week onder de verantwoordelijkheid vallen van een volwassene. Op het aanmeldformulier onder de gegevens van de minderjarige hoofdboeker moet worden aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de minderjarige valt (de volwassen persoon moet tijdens de gehele zomerweek aanwezig zijn en aanspreekbaar zijn bij voorkomende incidenten/klachten).

Aankomst en vertrek
Het conferentieterrein is autovrij, auto’s staan op de aangegeven parkeerplaatsen. Het is alleen toegestaan bij aankomst met de auto naar je bungalow, appartement of kampeerplaats te rijden om uit te laden. Matig je snelheid bij het rijden van en naar de parkeerplaats tot een maximum van 10 km. per uur. Het is op de vrijdag (vertrekdag) niet toegestaan om vóór 12:45 uur met de auto het terrein op te rijden (ook niet ’s morgens heel vroeg).

Bungalow / Appartement / Kamer Pageborg
De verschillende bungalows zijn in principe geschikt voor twee volwassenen en een aantal kinderen (Naast een slaapkamer met 2 enkele boxspringbedden staan in de overige slaapkamers 2- en 3 hoog stapelbedden). Als je met meerdere personen dan aangegeven in een bungalow verblijft, ben je zelf verantwoordelijk voor extra inventaris (stoelen, bestek etc.) De 6-7 en 8-10 persoons bungalows beschikken net als de andere locaties over 1 doucheruimte, inclusief toilet.

Een 2-persoons appartement is uitsluitend bedoeld voor 2 personen.

Gasten die in een appartement, Pageborg-kamer of bungalow verblijven, worden zondag 26 juli vanaf 15:00 uur verwacht. Zij dienen zich eerst te registreren bij de Heart2Heart receptiebalie. Deze bevindt zich in het Pagecentrum (grote hoofdgebouw), in de voorhal van de conferentiezaal. Daar wordt per aanmelding een envelop uitgereikt met het programmaboekje, polsbandjes en overige informatie. Ook de sleutels van het verblijf worden daar uitgegeven. Mocht je een sleutel kwijtraken, dan betaal je bij uitchecken € 35,- per kwijtgeraakte sleutel.

LET OP: Appartementen, meerpersoonskamers en bungalows dien je vrijdag 31 juli voor 17:00 uur te verlaten. Je mag op vrijdag 31 juli niet vóór 12:45 uur het terrein op met de auto i.v.m. de veiligheid (dus ook niet ’s morgens heel vroeg)

Bij vertrek verricht de huurder enkele lichte werkzaamheden zoals de afwas, stofzuigen, afnemen en opvouwen van bedlinnen en dekens, alles opruimen en ledigen van koelkast en vuilnisemmers in de respectievelijke containers. De gehuurde verblijven worden netjes achtergelaten en eventuele schade wordt aan de receptie gemeld.

Kampeerterrein
Kampeerders worden door parkeerwachters naar het kampeerterrein geleid en krijgen daar een plaats toegewezen. Campinggasten zijn op zaterdag 25 juli welkom vanaf 11:00 uur. Zij kunnen zich op zaterdag registreren van 18:00 tot 20:00 uur in het Pagecentrum (grote hoofdgebouw), in de voorhal van de conferentiezaal. Daar wordt per aanmelding een envelop uitgereikt met het programmaboekje en polsbandjes. Er worden geen campingplaatsen van tevoren toegewezen. Het terrein wordt ingedeeld op volgorde van aankomst. Wanneer je met een aantal tenten of caravans bij elkaar wilt staan, moet je dus tegelijkertijd aankomen. 

Het is niet mogelijk om een stukje grond ‘af te zetten’ met linten of iets dergelijks. Het is tevens niet mogelijk om halverwege de conferentie een kampeerplek in te nemen. Wel is het mogelijk om aan het begin van de conferentie een kampeerplek in te richten (met tent/caravan) en deze pas halverwege de week te betrekken. Je bent dan echter het volledige bedrag verschuldigd van zowel de camping/bungalowplek als de conferentiekosten. Het is niet mogelijk om halverwege de conferentie op te breken van het kampeerterrein. Tent en/of caravan kunnen pas op vrijdagmiddag vanaf 12:45 uur tot uiterlijk 18:00 uur van het kampeerterrein worden weggehaald. Je mag ook niet op vrijdag 31 juli vóór 12:45 uur met de auto het terrein op rijden (ook niet ’s morgens heel vroeg)

Plaats de tent of caravan tegen de lijnen die daarvoor op het veld zijn aangebracht. Zorg dat de tussenpaden tussen de tenten te allen tijde toegankelijk blijven voor eventuele hulpdiensten (minimaal drie meter). Grotere tenten moeten zodanig geplaatst worden dat ook hier de paden toegankelijk blijven. Onze medewerkers hebben de opdracht om (party)tenten, caravans en vouwwagens die op onjuiste wijze zijn neergezet te laten verplaatsen. Eventuele partytenten dienen binnen de afmeting (60 m2) van de campingplek te vallen. Mocht in de praktijk blijken dat dit niet het geval is, dan betaal je voor een extra campingplek. Het ontsteken van open vuur en barbecueën is verboden. Controleer gastoestellen op lekkage. Verwissel geen gasflessen in de buurt van vuur. De gasinstallatie moet voldoen aan de wettelijke eisen. Gasslangen en drukregelaars kunnen gecontroleerd worden. Het is niet toegestaan om eigen aggregaten op het terrein te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Gebruik van elektrische kachel, magnetron, airco, elektrische kookplaat en grill is niet toegestaan. Laat het kampeerterrein, de toiletten en de doucheruimtes na gebruik netjes achter. Voor de afwas zijn spoelbakken aanwezig; afwassen in de doucheruimtes is niet toegestaan. Afval deponeer je (in gesloten zakken) in de daarvoor bestemde containers. Voor gebruik van toiletunits dien je zelf toiletpapier mee te nemen.

Huisdieren
Huisdieren zijn op het terrein niet toegestaan. 

Nachtrust
Wees niet luidruchtig en stoor anderen niet door luid te praten of te zingen. We streven ernaar dat het tussen 23:00 en 07:00 uur op alle terreinen stil is. In deze tijd is het ook niet toegestaan te douchen. Deelnemers die uit de avondprogramma’s komen, vragen we om zo rustig mogelijk naar hun eigen tent/caravan/bungalow te gaan. Je dient aanwijzingen van de ordedienst te allen tijde op te volgen, zowel overdag als ’s nachts. Wanneer deze medewerking niet wordt verleend, zijn de medewerkers van de ordedienst gemachtigd je van het terrein te verwijderen en/of de toegang tot de conferentie te ontzeggen. Dit geldt voor alle deelnemers.

Roken / alcohol-of drugsgebruik
Het is niet toegestaan om drugs mee te nemen. Wanneer deze desondanks worden aangetroffen, moet de eigenaar deze afgeven aan de ordedienst en wordt hij of zij onmiddellijk van het terrein verwijderd. Inbeslaggenomen middelen worden bij de politie ingeleverd. Overmatig alcoholgebruik is eveneens niet toegestaan. Mocht er sprake zijn van overlast door alcoholgebruik, dan zal de desbetreffende persoon onmiddellijk van het terrein worden verwijderd. Bij minderjarige overtreders zullen ouders/verzorgers worden ingelicht. De ordedienst is hiervoor bevoegd. In en rondom de samenkomsttenten mag niet worden gerookt. Ook in de appartementen, bungalows meerpersoonskamers is roken niet toegestaan. Let erop dat niemand last heeft van de rook.

Kinderwerkers
Al onze kinderwerkers hebben een referentieformulier ingevuld. Dit formulier is nagetrokken met als doel om de kinderen een veilige plek te bieden tijdens de kinderdiensten. Daarnaast hebben al onze kinderwerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en ontvangen. Vrij Zijn en Heart2Heart willen zich zo goed mogelijk houden aan de door de overheid aanbevolen maatregelen om de veiligheid van minderjarige (bijzondere) kinderen zoveel mogelijk te garanderen. We vinden het belangrijk om hierin transparant en zorgvuldig te zijn en ook aan te kunnen tonen dat we er vanuit de organisatie alles aan doen om dit goed te organiseren, in het belang van de kinderen.

Beschadiging/verantwoordelijkheid
Eventuele beschadigingen en tijdens het verblijf zoekgeraakte artikelen die het eigendom zijn van Pagedal (incl. sleutels van bungalows) – ongeacht of de schade en/of het verlies gevolg is van nalatigheid of daden van de huurder zelf of van derden – dienen vergoed te worden en worden rechtstreeks verrekend met Pagedal. Pagedal, Heart2Heart en Vrij Zijn dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, schade, lichamelijk letsel of ongevallen veroorzaakt aan personen of goederen, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het vakantiepark en het aangrenzende tijdelijke kampeerterrein. Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de beheerder noch Heart2Heart of Vrij Zijn aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruiker. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf zijn voor rekening van de gebruiker(s). De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. De recreatieplas naast het terrein van Pagedal valt niet onder de verantwoordelijkheid van Pagedal, Heart2Heart en/of Vrij Zijn. Bezoekers van de Heart2Heart Zomerweek kunnen (onder eigen verantwoordelijkheid) vrij gebruik maken van deze locatie.

Aanmelding / betaling / wijzigingen / annulering
Na aanmelding ontvang je van Vrij Zijn een e-mail ter bevestiging van je boeking.

De factuur ontvang je na enige tijd per e-mail van Pagedal. Op de factuur staat het te betalen bedrag vermeld. Tevens staan hier ook de betalingsvoorwaarden op vermeld. De factuur bestaat uit een aanbetaling en een resterend bedrag. De aanbetaling kun je via een Ideal-link voldoen. Deze aanbetaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn. Als je niet binnen veertien dagen de aanbetaling voldoet, ontvang je hiervoor nog 1 maal een herinnering. Daarna vervalt na 1 week je reservering voor de Heart2Heart Zomerweek. Wel worden er dan € 25,60 annuleringskosten in rekening gebracht. Je volledige inschrijving komt daarmee tevens te vervallen. Indien je boeking is vervallen krijg je van Pagedal hier per e-mail bericht van. Het resterende bedrag dien je voor 12 juni 2020 te betalen. Rond 27 mei ontvang je een e-mail van Pagedal met een herinnering dat het resterende bedrag voor 12 juni moet worden voldaan. In deze e-mail wordt ook vermeld dat, als het resterende bedrag niet voor 12 juni is betaald, Pagedal € 15,40 administratiekosten in rekening brengt.

Bij aanmelden na 12 juni moet het volledige bedrag van de inschrijving binnen 14 dagen betaald worden. Je ontvangt hierover 1 keer een herinnering bij niet tijdige betaling, waarbij de kosten zullen worden verhoogd met € 15,40 administratiekosten. Is het bedrag een week na deze herinnering nog niet voldaan, dan zullen we de inschrijving annuleren. Je ontvangt daarover dan per e-mail een bericht.

De website voor aanmelding sluit op 3 juli 2020. Groepen die voor die tijd al volgeboekt zijn (of waarvoor onvoldoende medewerkers zijn), zullen eerder een aanmeldingsstop hebben. Let op: Na 3 juli kun je je niet meer aanmelden of een bestaande aanmelding wijzigen. Ook kun je je niet meer ter plekke aanmelden aan het begin van de conferentie. Je kunt na 3 juli alleen nog kaarten per dienst kopen om het volwassenprogramma (in het Pagecentrum) te volgen. Kaarten per dienst voor kinderen, tieners en jeugd zijn niet meer verkrijgbaar. Deze wijzigingen hebben te maken met de voorbereidingen voor de medewerkers, de polsbandjes, de vakantieperiode, het aantal stoelen per ruimte, presentielijsten, etc.

Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de conferentie blijven de volledige kosten van de inschrijving verschuldigd, je krijgt dan ook geen restitutie van reeds betaalde huur- en conferentiekosten.

Wanneer je je verblijf onverwacht moet onderbreken, blijf je de volledige huurprijs verschuldigd. Wil je annuleren na je reservering, dan worden te alle tijde

€ 25,60 annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk via een e-mail naar booking@pagedal.nl. Wij adviseren je bij aanmelding zelf een annuleringsverzekering af te sluiten zodat je de kosten bij je verzekeraar kunt proberen te declareren.

Indeling leeftijdsgroepen
Kinderen worden ingedeeld naar leeftijd, dus niet naar hun schoolgroep. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt. Als je kind tijdens de conferentie twaalf jaar is dien je vooraf te kiezen of je kind bij de groep van Herman Boon (10-12 jaar) of naar de tieners (12-16 jaar) gaat. Op het aanmeldingsformulier dien je dit aan te geven. Je kunt deze keuze na 10 juni 2020 (of als de groep eerder vol zit) of tijdens de week niet meer wijzigen.

Ben je in verwachting en zal het kindje voor 26 juli 2020 geboren worden, dan moet de baby ook aangemeld worden. Dat mag met de ‘uitgerekende datum’ als geboortedatum. Let op: gezien de kwetsbaarheid van en de intensieve zorg voor pasgeboren baby’s kunnen we helaas geen opvang verzorgen voor baby’s jonger dan acht weken.

Als je tiener zestien jaar is, dien je vooraf te kiezen of je tiener bij de Tieners (12-16 jaar) of bij de Jeugd (17-23 jaar) ingedeeld wordt. Op het aanmeldformulier dien je dit aan te geven. Je tiener kan deze keuze na 10 juni (of als de groep eerder vol zit) of tijdens de week niet meer wijzigen. We willen je er wel op attenderen dat het jongerenprogramma specifiek bedoeld is voor de leeftijdsfase van 17+. Om goed overzicht te hebben op het aantal deelnemers in de jeugdtent vragen we aan de 20 t/m 23- jarigen om vooraf een keuze te maken voor de jongerengroep (17-23 jaar) of dat ze naar het programma voor de volwassenen in het Pagecentrum gaan (24+).

Zwembad
Deelnemers die ook op het park overnachten kunnen gratis gebruik maken van het zwembad. Daggasten (die niet overnachten op Pagedal) die eenmalig of de hele week komen kunnen onder betaling gebruik maken van het zwembad. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen zwemmen onder begeleiding van een volwassene, maximaal 2 kinderen per volwassene. De capaciteit van het zwembad is beperkt, het kan zijn dat er in tijdsblokken wordt gewerkt. Veiligheid voor jou als gast staat in deze week voorop.