Heart2Heart Zomerweek

Veiligheidsprotocol medewerkers

Heart2Heart en Vrij Zijn hechten grote waarde aan de veiligheid van de mensen die aan onze verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd, in het bijzonder voor de kinderen, bijzondere kinderen, tieners en jongeren. We vinden het belangrijk – juist in een tijd waarin blijkt dat misbruik niet aan de christelijke kerk voorbijging of voorbijgaat – dat we duidelijke richtlijnen hebben en transparant zijn over de manier waarop we omgaan met mensen die op het park aanwezig zijn tijdens de Heart2Heart Zomerweek.

  • Iedereen die zich aanmeldt als kinderwerker (0 t/m 12 jaar + Bijzondere Kinderen) is verplicht een referentieformulier in te laten vullen door een leider of oudste uit de kerk/gemeente en op te sturen. Heart2Heart en Vrij Zijn zullen de referenties die worden aangegeven allemaal benaderen en de uitkomst hiervan zal gerapporteerd worden
  • Iedereen die zich aanmeldt als medewerker bij de kindergroepen, Bijzondere Kinderen, tiener- en jongerenprogramma is verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en in te dienen bij Heart2Heart en Vrij Zijn
  • Alle kinderwerkers en coördinatoren van de kindergroepen (0 t/m 12 jaar) krijgen voorafgaand aan de Heart2Heart Zomerweek een uitgebreid veiligheidsprotocol kinderwerk uitgereikt, waarin duidelijke richtlijnen zijn aangegeven over hoe we als medewerkers omgaan met kinderen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de mate van lichamelijk contact, toiletbezoek, privégesprekken, vragen over seksualiteit, etc.

Dit betekent dus ook dat de inschrijving voor deze groepen wordt stopgezet zodra er te weinig kinderwerkers zijn aangemeld die aan de hierboven gestelde eisen voldoen. We kiezen er dus heel bewust voor om geen medewerkers tot deze groepen toe te laten die niet zijn gescreend en die geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben ingediend. Natuurlijk is het jammer als we om deze reden minder kinderen, tieners of jongeren toe kunnen laten tot de programma’s, maar de veiligheid van onze deelnemers heeft prioriteit.

Bij een vermoeden van ‘niet passend gedrag’ zullen we altijd aangifte doen.