Trainingsdagen en conferentie geannuleerd

Op 19 oktober en 30 november staan twee trainingsdagen voor sprekers, voorgangers en sprekers gepland. Tussendoor staat een Wonder van het kruis-conferentie op de planning voor 23 en 24 november. We hebben moeten besluiten om de trainingsdagen en de conferentie te annuleren. Begin november zal Wilkin opnieuw met een team naar Brazilië vertrekken. Nationale leiders hebben hem recentelijk uitgenodigd om voor meer dan 3.000 kerkleiders te spreken over Het wonder van het kruis in de stad Santarém.

Het is daarom niet mogelijk om bovenstaande trainingsdagen (19 oktober en 30 november) en conferentie (23-24 november) in Ede door te laten gaan in combinatie met de reis naar Brazilië. De ervaring van de afgelopen reis leert ons dat we meer tijd moeten inplannen om uit te rusten en onze belevenissen te verwerken. 

Paasconferentie 2019
Op 19 en 20 april 2019 zullen we weer een Vrij Zijn Paasconferentie houden in Zelhem. Deze conferentie is meer dan een conferentie. Het is een levensveranderende ervaring. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag neemt Wilkin van de Kamp je op een indringende wijze mee naar de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide. Een multimediale reis. De zeven keer dat Jezus gebloed heeft vonden niet zomaar plaats. Het waren stuk voor stuk profetische momenten, honderden jaren daarvoor voorspeld, door God gewild en ingegeven. Ontdek dat God de regie van Golgotha volledig in handen had. Binnenkort is het mogelijk om je voor deze conferentie aan te melden. De komende weken zal er informatie verschijnen over de conferentie.

Trainingsdagen in 2019
Op dit moment zijn we op zoek naar alternatieven om de trainingsdagen te organiseren. In de komende weken zullen we meer informatie over de trainingsdagen bekendmaken in onze Vrij Zijn Nieuwsbrief.