Themaconferentie in oktober afgelast

Beste Vrij Zijn vrienden,

Met pijn in ons hart hebben we het besluit genomen om de Vrij Zijn conferentie in oktober af te lassen. Het verlangen om weer samen te komen en onze eenheid in Christus te vieren is groot. Zeker ook bij ons. Toch hebben we besloten de oktoberconferentie niet door te laten gaan. Mag ik jullie meenemen in onze worsteling rondom ons besluit. Vanaf het begin – alweer 20 jaar geleden – hebben we besloten dat iedereen onze conferenties moet kunnen bijwonen. Vrij toegang en een gratis lunch is ons ‘handelsmerk’ geworden. Inmiddels zijn we zo’n 300 conferenties en honderd duizenden kopjes koffie/thee, belegde broodjes en heel veel knakworstjes verder. Vrij Zijn betekent dat iedereen welkom is. Al die jaren hebben we er op toegezien dat onze conferenties voor iedereen veilig zijn; voor onze medewerkers en voor onze deelnemers.

Op dit moment worstelen we met de vraag in hoeverre we vrij toegang én veiligheid voor iedereen kunnen borgen. Ikzelf ben gevaccineerd en zie dat alleen vaccinatie de deur opent naar een normale manier van samenkomen. Tegelijkertijd vind ik dat, als mensen beducht zijn voor mogelijke gevolgen van vaccinatie op langer termijn, ze hierin vrij mogen zijn. Vaccinatiedwang is geen optie.

Ik vind het verdrietig te zien hoe in christelijk Nederland een tweedeling is ontstaan ten opzichte van het coronabeleid van onze regering. Helaas zien we dat de weerstand van sommigen tegen het regeringsbeleid zich op een zodanige manier manifesteert, dat dit de veiligheid voor onze medewerkers en de deelnemers aan onze conferentie in gevaar kan brengen. We zijn vanuit de overheid verplicht een wacht bij de deur te zetten om te controleren of mensen wel of niet gevaccineerd zijn, met discussie en ‘gedoe’ aan de deur als gevolg. Dat willen we koste wat het kost voorkomen.

Daarom hebben we besloten de oktoberconferentie af te lassen. In de woorden van Paulus vinden we een motivatie voor ons besluit: ‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet (…) Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen’ (Galaten 5:13, NBV en BGT). We zien er naar uit om zo snel mogelijk onder ‘normale’ omstandigheden weer samen te komen en hopen dat dit in november of anders begin volgend jaar weer mogelijk zal zijn.