Conferenties

Vrij Zijn Avondconferentie
Thema: God gelooft in jou!

Met Wilkin van de Kamp en de Vrij Zijn Band

Vrijdag 17 januari 2025 – Assen

In 2025 trekt Vrij Zijn weer het land door met Wilkin van de Kamp en de Vrij Zijn Band. De zogenaamde avondconferenties (telkens op vrijdagavond) maken het voor veel mensen mogelijk om ook een Vrij Zijn conferentie bij te wonen en vrienden mee te nemen die nog geen keuze voor God hebben gemaakt. Op Vrijdagavond 17 januari zijn we in Assen om samen Gods liefde te vieren. Wilkin licht alvast een tipje van de sluier op:

In de tijd van Jezus hadden de religieuze leiders een fronsend nee-gezicht. Zij onderdrukten de mensen met hun duistere regeltjes, liefdeloze wetten en onmogelijke eisen. Hun God was te klein, hun wereld te benepen en daarom stond hun gezicht altijd op NEE! In tegenstelling tot de religieuze leiders had Jezus een JA-gezicht. In zijn ogen vond je geen veroordeling, geen afwijzing, alleen volmaakte liefde. Waar de leiders ‘nee’ zeiden, sprak Jezus een duidelijk ‘ja’ uit: ‘Ja, je doet er toe. Ja, je bent geliefd. Ja, je bent gewenst. Jezus is Gods JA! Jezus claimde God te kennen zoals Hij is: ‘Wie de Vader is weet alleen de Zoon
en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren!’
(Lukas 10:22). Jezus heeft ons het ware gezicht van God laten zien. De God die als Jezus is, is het waard om je naartoe te keren. Neem daarom je vrienden mee naar deze avond. Ook zij mogen God leren kennen zoals Hij werkelijk is!

Ik zie je in Assen!
Wilkin van de Kamp

Locatie: De Bonte Wever, Stadsbroek 17, 9405 BK Assen
Tijdstip: 19:30-22:00 uur (zaal geopend om 19:00 uur)
Kosten: Deze avondconferentie is vrij toegankelijk (aanmelden verplicht).