Conferenties

Vrij Zijn Weekend België

Met Wilkin van de Kamp, Martin Koornstra en Willem J. Ouweneel

Vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2017 – Heist-Goor (België)
Thema: ‘Ga en verkondig!

Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (…) Deze twaalf zond Jezus uit, en Hij gaf hun de volgende instructies: (…) ‘Ga op weg en verkondig: Het Koninkrijk van de hemel is nabij. (…) Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’
Matteüs 4:23; 10:5,7 en 24:14

Overal waar ‘het Evangelie van het Koninkrijk’ gepredikt wordt ontvangen mensen genezing en bevrijding, bloeien ze op en ontstaat er grote blijdschap in de stad (Handelingen 8:8). ‘Het Koninkrijk’ is de actieve hemelse heerschappij van Jezus Christus op aarde, die overal ervaarbaar wordt waar mensen Hem als Heer erkennen. Het is de hoogste tijd dat de Kerk ‘het Evangelie van het Koninkrijk’ herontdekt. Want Jezus zegt dat Hij zal terugkomen als ‘dit Evangelie van het Koninkrijk’ in heel de wereld is verkondigd. Dit is het onderwijs dat Jezus zijn discipelen gaf nadat Hij was opgestaan (Handelingen 1:3). Kom naar het Vrij Zijn Weekend en laat je inspireren en aanmoedigen om in beweging te komen. Ontdek dat God je in Christus wil geven waar je hart al zo lang naar verlangt!

Kom ook naar het Vrij Zijn Weekend in Heist-Goor (België). Een weekend vol bijbels onderwijs, aanbidding, humor, bemoediging en ontmoeting. Een weekend waarin we verlangen naar meer van God!

Genezingsdienst
Op vrijdagavond houden we opnieuw een genezingsdienst met Martin Koornstra. De afgelopen weekenden mochten we zien hoe God veel mensen genezen en bevrijd heeft. Ook nu komen we vol verwachting bij elkaar om te zien hoe Jezus mensen aanraakt en herstelt!

Locatie: Zaal Termolen, Pastoor Mellaertstraat 26, 2220, Heist-Goor (B)
Kosten: Het Vrij Zijn Weekend is gratis (inclusief koffie/thee en lunches).

Er kunnen 500 mensen deelnemen aan deze conferentie.

09:30 Opening zaal
10:00 – 12:30 Samenkomst 1
Spreker: Wilkin van de Kamp
Onderwerp: ‘Ga en verkondig!’
12:30 – 13:30 Lunchpauze
13:30 – 15:00 Samenkomst 2
Spreker: Martin Koornstra
Onderwerp: ‘Ga en maak discipelen!’
15:00 – 15:30 Koffie/theepauze
15:30 – 17:00 Samenkomst 3
Spreker: Willem J. Ouweneel
Onderwerp: ‘Ga en leer ze Mijn regels te bewaren!’
17:00 – 19:00 Dinergelegenheid
19:00 – 21:30 Samenkomst 4
Genezingsdienst met Martin Koornstra
Onderwerp: ‘Ga en genees!’
9:30 Opening zaal
10:00 – 12:30 Samenkomst 5
Spreker: Willem J. Ouweneel
Onderwerp: ‘Jona op de vlucht voor …..’
12:30 – 13:30 Lunchpauze
13:30 – 15:00 Samenkomst 6
Spreker: Wilkin van de Kamp
Onderwerp: ‘Uitstappen, hoe doe je dat?’
15:00 – 15:30 Koffie/theepauze
15:30 – 17:00 Samenkomst 7
Spreker: Martin Koornstra
Onderwerp: ‘Laat het feest zijn in de huizen!’

Aanmeldformulier

  • bijv. van, van de, van der enz.