Er is geen hogere autoriteit dan de liefde van God. Zijn liefde is sterker dan de haat, sterker dan de angst en sterker dan engelen en demonen.

De duivel is tot veel in staat, behalve tot liefhebben. Daarom komt Wilkin van de Kamp tot de verrassende uitspraak: ‘Wie de meeste liefde heeft, heeft de meeste autoriteit!’ Gods liefde geeft ons koninklijke autoriteit en waardigheid.

Gods liefde is het meest krachtige wapen in de strijd tegen haat, angst, dood en duisternis!

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal DVD’s: 1