De Bijbel leert ons dat iedere christen die weet dat hij rein voor Gods troon staat, geroepen is om mensen te zegenen: ‘Zegen, omdat u hiertoe geroepen bent, dat u zegen zou beërven’ (1 Petrus 3:9). Wie zegent wordt door God gezegend. In deze prediking daagt Wilkin je uit om zegenend te leren bidden. Zegenend bidden omvat de volgende zeven aspecten:

1. Zegenen is dat God ons zijn gezicht laat zien.
2. Zegenen is Gods naam op iemand leggen.
3. Zegenen is goede woorden spreken.
4. Zegenen is je hand op Gods troon leggen.
5. Zegenen is een engel meesturen.
6. Zegenen is iemand in Gods tegenwoordigheid brengen.
7. Zegenen is de Heilige Geest laten werken.

Een boodschap die je helpt om in gebed tot zegen te zijn voor anderen.

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal DVD’s: 1