Willemijn bezocht de conferentie over Psalm 23 en schrijft: ‘Na veel moeilijke dingen te hebben meegemaakt, heb ik in mijn eigen huis veel gehuild en gebeden. Keer op keer probeerde ik in mijn geloof te blijven staan, maar mijn emoties brachten steeds weer neerslachtigheid naar boven. Toen zag ik een aankondiging voor de U bent altijd bij mij-conferentie. Ik bestelde alvast het boek en las het. Het was mooi, maar ik werd er ook door heen en weer geslingerd.

Tijdens de conferentie werd ik door Aukjes getuigenis en Wilkins onderwijs bemoedigd, bevestigd en aangeraakt. Nu het een paar dagen later is, ervaar ik Gods aanwezigheid weer en mijn angsten voor de toekomst kan ik helemaal aan Jezus mijn Herder toevertrouwen. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil!’