Christine kwam naar de Wie je bent in Christus-conferentie en schreef ons er een e-mail over: ‘Samen met een vriendin ging ik naar de conferentie en ’s morgens in de auto baden we nog dat we het nu eens zouden ‘pakken’. Ik wist wel dat God van me hield, maar het was nog steeds niet geland. Na afgelopen zaterdag heb ik een geweldige ommekeer in mijn gedachten gekregen. Ik mag ervaren wie ik echt ben in Christus en dat geeft zo’n bevrijding en rust.

Altijd dacht ik weer dat ik God teleurstelde als ik weer eens faalde en geen stille tijd had gehouden see it here. Toen Wilkin vertelde dat hij er ook jaren voor nodig had om zich dit eigen te maken, viel er een last van mijn schouders. Soms kun je best verdrietig zijn over de dingen die je hebt gemist, maar samen met God ruim je ‘de rommel’ op, en kijk je vooruit. Wat een heerlijke, gezegende dag!’