Richelle schreef ons: ‘Ik heb de bevrijdingsconferentie als heel positief ervaren. Het onderwijs heeft me opnieuw doen beseffen hoe eindeloos Jezus van me houdt. Hij heeft me niet alleen bevrijd van mijn zonden, maar ook van de vloek die in mijn familie generaties lang heeft huisgehouden. Ik geloof en verwacht dat ik steeds meer de positieve veranderingen ga zien in mijn familie.

De gesprekken en de gebeden sloten precies aan bij wat ik nodig had en ervaar. Jezus krijgt meer en meer ruimte in mijn binnenste. Na al die jaren word ik in de ruimte gezet en mag in plaats van ‘moeten’ groeien naar ‘ontspannen genieten’. Ook het samen zingen en Jezus grootmaken was geweldig. Dank jullie wel voor de zorg, bemoediging, gebed en zorg.’