Alicia is 44 jaar, getrouwd en moeder van drie tieners. Samen met haar man kwam ze naar een bevrijdingsconferentie. Ze schrijft ons: ‘Toen Rob van Zon vanaf het podium de vraag stelde: ‘Welke leugens heb jij in je leven toegelaten, waar je naar bent gaan leven?’ was het alsof er voor mijn ogen een boek werd geopend.

Als jonge vrouw was ik een enthousiaste christen en had ik hobby’s als dansen, toneel en muziek. Door moeilijke omstandigheden raakte ik mijn onbevangenheid en spontaniteit echter kwijt. Mijn geloofsleven werd steeds meer iets voor ‘de binnenkamer’, waar ik verder geen uiting meer aan gaf. Ik werd een onopvallend, teruggetrokken persoon. Tijdens de conferentie heb ik mijn zonden beleden, vergeving gevraagd en vergeving geschonken.

Daarna was er een moment dat je innerlijke genezing mocht ontvangen. Toen ik naar voren ging kreeg ik een profetie van een van de mensen van het gebedsteam: ‘Je onbevangenheid is van je geroofd, maar God gaat dat teruggeven. Je zult weer dansen, zingen en ‘gek doen’. Hij zal je roeping bevestigen.’ Ik voelde een soort elektrische stroom op en neer door mijn lichaam gaan en ik moest onbedaarlijk huilen.

Ik droeg een grijs vest en plotseling besefte ik dat ik dat grijze, zware vest mocht uittrekken en me mocht bekleden met een nieuwe identiteit. Al zingend mocht ik Christus als nieuw kleed aantrekken. Het overleven in wanhoop is een leven in vrijheid geworden. Ik bedacht me dat als Jezus mijn Koning is en ik zijn dochter, dat ik dus een prinses ben!’