Pastoraal Netwerk

Het is ons verlangen dat gebedspastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in elke kerk en in elke regio beschikbaar is. Pastorale begeleiding in je eigen kerkelijke gemeente is natuurlijk de eerste plaats waar je begeleid mag worden, maar soms is dat binnen een gemeente nog niet mogelijk en kun je kijken in de regio.

Dit pastoraal netwerk is een initiatief van Vrij Zijn. We staan van harte open om samen te werken met andere organisaties, zodat we ook hierin de eenheid in het lichaam van Christus kunnen uitdrukken.

Het pastoraal netwerk ondersteunt de teams die op de kaart van Nederland staan met opleidingen, trainingen, intervisie, een vertrouwenspersoon en de klachtencommissie. Daarnaast hebben we het verlangen om verbindingen te bouwen met de professionele zorg. Hierbij gebruiken we twee invalshoeken: 1. Als expertise/netwerk om te kunnen raadplegen door een pastoraal werker, en 2. Om samen te kunnen optrekken met de professionele zorg in de begeleiding en het herstel van de hulpvrager.

Het Pastoraal Netwerk draagt geen verantwoordelijkheid voor of in de teams die op de kaart van Nederland staan. De teams zijn zelfstandig.

Gebedspastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding bouwt op de woorden waar de Bijbel zegt dat, zij die Jezus als Heer in hun leven belijden, heilig, rein en volmaakt zijn in Gods ogen. Want God ziet jou door Jezus heen. We leven in de tijd tussen Jezus´ hemelvaart en Zijn wederkomst. Die tijd noemen we de tussentijd. In die tussentijd hebben we nog volop te maken met de gebrokenheid van de wereld en de gebrokenheid in ons eigen bestaan. De zonde om ons heen en in onszelf laten soms diepe sporen na. Gebedspastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding kan je helpen om samen met de Heilige Geest te ontdekken op welke gebieden je de gevolgen van deze gebrokenheid opmerkt, je te laten zien dat de waarheid vrij maakt zodat je tot herstel kunt komen. Thema’s die in een begeleiding voorbij komen zijn:

  •  zonde en de zonde waar je vanaf wilt, maar waaraan je vastgeplakt lijkt te zitten. Schuld belijden en geloof belijden is de weg naar vrijheid. Vaak gaat het gepaard met één van onderstaande onderwerpen;
  • leugens die in je leven gegroeid zijn, waar we de Bijbelse waarheid tegenover mogen stellen;
  • ongezonde relaties, relaties die bewust of onbewust in je hoofd blijven spelen. Vergeving is hier vaak een centraal onderwerp;
  • gebieden die door de vijand geroofd zijn en doorwerken in je leven. Bevrijding is hierin de weg van herstel.

Op de kaart van Nederland kun je zien waar gebedspastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding aangeboden wordt. De op de kaart aangegeven pastorale teams hebben een protocol ondertekend. Dit protocol geeft aan binnen welke kaders gewerkt wordt.

Ben je op zoek naar gebedspastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding, dan kun je klikken op een ballonnetje op de kaart om meer informatie over de Pastorale teams in jouw omgeving te vinden.

We zien uit naar een groeiende beschikbaarheid van teams voor innerlijke genezing en bevrijding binnen het Lichaam van Christus, zodat steeds meer mensen hun vrijheid in Christus kunnen gaan ontvangen en doorgeven. Tot eer van onze liefdevolle God en Vader!