In de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-30) spreekt Jezus over zijn hemelvaart en dat Hij ‘zijn bezit’ aan ons toevertrouwt. De verschillende slaven krijgen verschillende hoeveelheden geld om hiermee ‘handel te drijven’.

Wilkin van de Kamp legt op deze DVD uit dat God ons verschillende zalvingen in een bepaalde maat geeft. God vertrouwt de één een grotere zalving toe dan de ander: ‘Maar aan een ieder afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt’ (Efeziërs 4:7).Wilkin legt uit waarom er verschil is in de genade-gaven die God ons geeft, maar bovenal daagt hij ons uit om ermee aan de slag te gaan. Alleen als we het gaan uitdelen zal God de zalving, die Hij ons heeft toevertrouwd, vermenigvuldigen!

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal DVD’s: 1