In het seminar ‘De geheime wereld achter vrijmetselarij’ ontraadselt Wilkin van de Kamp de mystieke wereld van orden, graden, (inwijdings)rituelen, eden en geloften waar deze geheimzinnige organisatie om bekend staat. Ofschoon de vrijmetselarij zelf zegt in merg en been vijandig te zijn aan alle afgodendiensten, blijkt zij juist een zeer mislei- dende vorm van moderne afgoderij te zijn.

Op niet mis te verstane wijze, onthult Wilkin de geestelijke werkelijkheid die achter de vrijmetselarij verborgen is.
Een realiteit die bewust verzwegen wordt voor hen, die
de eerste stappen in de vrijmetselarij zetten. Dit seminar legt de verborgen plannen van de vrijmetselarij bloot en ontmaskert – na diepgravend onderzoek en gebruikmakend van citaten uit meerdere vrijmetselaarsrituelen – de ‘god’ van de vrijmetselarij.

Een seminar waarin de geheime wereld van de vrijmetselarij op indringende wijze wordt ontsluierd en uiteengezet.

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal CD’s: 4