Wat bedoelde Jezus met de woorden: ‘Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer en uw Vader zal u belonen’ (Matteüs 6:6)? De binnenkamer, waar Jezus op doelde, was eigenlijk de voorraadkamer. God heeft beloofd dat Hij zijn rijke schatkamer, de hemel, voor ons zal openen om op zijn tijd de regen voor ons land te geven en al het werk van onze handen te zegenen (Deuteronomium 28:12).

God wil de vensters van de hemel voor ons openen en zegen in overvloed over ons uitgieten (Maleachi 4:10), zodat wij tot zegen kunnen zijn voor anderen.

Wilkin van de Kamp wil u helpen om vrijmoedig voor de troon van genade te verschijnen en te geloven dat God een beloner is van wie Hem met een oprecht hart zoeken.

Een boodschap die uw ogen opent voor de geweldige rijkdommen die God in de hemelse voorraadschuren heeft opgeslagen voor ons op aarde.

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal DVD’s: 1