Het mooie van het christelijke geloof is dat het geen religie is die alleen bestaat uit een aantal leerstellingen. Leer de regels uit je hoofd, probeer ernaar te leven en je bent een christen.
Gelukkig werkt het niet op die manier! Je kunt als christen leren op een bovennatuurlijke wijze te wandelen met de levende God. Je leven kan elke dag een avontuur zijn vol verrassingen, als je je door God laat leiden. Daarvoor is het belangrijk dat je zijn stem leert te verstaan. (Her)ken jij de stem van God?

Spreker: Jan Pool
Aantal DVD’s: 1