In het geslachtsregister van 1 Kronieken 4 vinden we ‘het gebed van Jabes’. Jabes wist niet wie zijn vader was. Hij was vaderloos en zou daardoor de voor Joden zo belangrijke vaderzegen missen. Een zegen die de toekomst van zijn kinderen en hun nakomelingen zou bepalen! Omdat Jabes vaderloos is, vraagt hij aan God of Hij zijn Vader wil zijn: ‘Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!’ (1 Kronieken 4:10). En God schonk wat hij had gevraagd. Wie herkent zich niet in het verhaal van Jabes? Jezus is gekomen om de relatie met onze hemelse Vader te herstellen zodat ook wij vrijmoedig ‘het gebed van Jabes’ kunnen bidden om de Vaderzegen te ontvangen.

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal DVD’s: 1