Op indringende wijze laat Wilkin zien dat God in de laatste achttien uur van Jezus’ leven voordat Hij stierf helemaal niets aan het toeval heeft overgelaten. Vervolgens legt Wilkin uit waarom het van groot belang is te weten dat Jezus niet is vermoord. De zeven wonderen van het kruis worden op deze acht CD’s op bijzondere wijze duidelijk gemaakt.

Titels:
Jezus, wie Hij werkelijk was – De zeven wonderen van het kruis
Druppels bloed in Gethsemané – Het wonder van vergeving
De mishandeling – Het wonder van verlossing en reiniging
De geseling – Het wonder van genezing
De doornenkroon – Het wonder van bevrijding
De kruisiging – Het wonder van verzoening
Een speer in Zijn zij – Het wonder van de wedergeboorte
Tussen kruis en opstanding

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal CD’s: 8