Nergens lezen we in de Bijbel dat Jezus de discipelen leert dat, als mensen tot geloof komen, alle aanwezige demonen automatisch hun biezen pakken en vertrekken. Integendeel. Hij leert hen het Evangelie te prediken en de demonen waarmee ze geconfronteerd worden uit te drijven! Aan de hand van de Bijbel laat Wilkin zien dat iemand vervuld kan zijn van de Heilige Geest en toch nog gebieden in zijn leven kan hebben, waar hij niet totaal vrij is en die hij nog niet heeft overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus. Wilkin behandelt in deze les ondermeer de klassieke onderscheiding in het demonen uitdrijven (‘circumsessio’, ‘obsessio’ en ‘possessio’) en geeft antwoord op de meest gestelde vragen rondom dit thema:

  • Kan een christen bezeten zijn?
  • Kunnen boze geesten en de Heilige Geest tegelijkertijd in dezelfde persoon wonen?
  • Wat bedoelt de Bijbel met het begrip ‘di-psychos’ (een mens met ‘twee zielen’)?
  • Waarom kan het gevaarlijk zijn om bij ongelovigen boze geesten uit te drijven?
  • Jezus heeft satan overwonnen, dan kan ik toch niet meer gebonden zijn?
  • Kunnen demonen bij iemand binnenkomen nadat hij christen is geworden?

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal CD’s: 1