Het unieke van Jezus Christus is dat in Hem kracht en zwakheid samengaan: goddelijkheid en menselijkheid, grootheid en nederigheid, ondoorgrondelijke wijsheid en eenvoud. We willen Jezus aanbidden omdat zijn grootheid samengaat met zijn nederigheid. We willen Jezus verheerlijken omdat zijn goddelijkheid samengaat met zijn menselijkheid. We willen Jezus bewonderen omdat zijn wijsheid samengaat met zijn eenvoud.

Op deze DVD benadrukt Wilkin van de Kamp dat wie de kracht van Jezus Christus wil ervaren, zal merken dat je juist in Hem sterk wordt als je kwetsbaar durft te zijn. Juist als jij je menselijke zwakheid onder ogen ziet, zal er in je leven een nieuwe kracht zichtbaar en ervaarbaar worden: de Leeuw-en-Lam-kracht van Jezus Christus!

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal DVD’s: 1