In Genesis 1 kunnen we lezen dat God de mens als zijn evenbeeld schiep. Er staat dan: ‘…mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.’ Dit impliceert dat God zowel mannelijke als vrouwelijke kanten heeft. God is zowel moeder als vader! Je hebt ongetwijfeld wel eens een preek gehoord over het vaderhart van God. In deze preek benadrukt Jan vooral het moederhart van God.

Spreker: Jan Pool
Aantal DVD’s: 1