Als gelovigen nog steeds zondigen, hoe is dan de zekerheid van het heil mogelijk? Moeten gelovigen die zondigen dat voor God ‘belijden’ of zijn alle zonden bij voorbaat al weggedaan? Hebben gelovigen die God als Vader hebben leren kennen nog met Hem als Rechter te maken? Zo ja, in welke zin? Wat is de betekenis van de rechterstoel van God?

Spreker: Willem J. Ouweneel
Aantal DVD’s: 1