Wij verlangen naar opwekking. Samen met Jesaja willen wij het wel uitroepen: ‘Dat de Here zijn heerlijkheid tone!’ (Jesaja 66:5). ‘Ja, Heer,’ stemmen wij in, ‘toon ons uw heerlijkheid!’
Maar weten we wel wat dat inhoudt: de heerlijkheid van God? Als we de rijke en juiste betekenis van Gods heerlijkheid leren kennen, gaat er een nieuwe Bijbel voor ons open.

Wilkin van de Kamp laat zien dat Gods heerlijkheid de machtige manifestatie is van Gods majesteit en kracht in ons midden.
Mozes verlangde er naar om Gods heerlijkheid te zien maar kreeg te horen: ‘U zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven’ (Exodus 33:20). Jezus daarentegen zei bij de opwekking van Lazarus tegen Martha: ‘Heb Ik u niet gezegd dat u, indien u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?’ (Johannes 11:40).

Ontdek hoe ‘hoe rijk de heerlijkheid is van Jezus erfenis te midden van de heiligen, en hoe overweldigend groot de kracht van Jezus is over ons, die geloven’ (Efeziërs 1:18-19).
Een diepgaande boodschap waardoor de Bijbel als nieuw voor u zal opengaan.

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal DVD’s: 1