Ze lijken in conflict met elkaar: ziek en gezond. Toch leven me als zieke en gezonde mensen met elkaar en is er een soort spanningsveld tussen beiden. Wie ziek is, wil graag gezond worden en wie gezond is, doet er alles aan om niet ziek te worden.

Jezus heeft nooit iemand ziek gemaakt, maar juist iedereen die bij Hem kwam genezen. Jezus is gekomen om de spanning weg te nemen en om je gezondheid te schenken. Daar heeft Hij voor betaald, anders had Hij niet gezegd: ‘Het is volbracht!’

Toch blijft ook daar de spanning: gezonde christenen en zieke christenen, christenen die geloven in genezing en christenen die geloven dat je ziek blijft. De uitdaging die Jezus ons biedt, is om niet in spanning te leven, maar juist vol verwachting uit te kijken naar zijn kracht in je leven, ook in je lichaam.

Spreker: Martin Koornstra
Aantal DVD’s: 1