Scholen 2017-2018 2018-02-28T15:52:32+00:00

Vrij Zijn Scholen 2017-2018

Wil jij je laten toerusten in je identiteit in Christus of anderen iets uitdelen van je vrijheid in Christus?
Overweeg dan om je als jaarstudent aan te melden voor de Bijbel- of Trainingsschool.
Samen met christenen uit alle kerken gaan we een toerustingsjaar tegemoet dat je leven zal veranderen!

VRIJ ZIJN BIJBELSCHOOL
Leven vanuit je identiteit in Christus

Op de Vrij Zijn Bijbelschool krijg je onderwijs dat je leven ingrijpend zal veranderen. Want wie jij bent in Christus bepaalt alles. Je hebt geen specifieke vooropleiding of kennisniveau nodig om deel te nemen. We gaan de Bijbel openen, elkaar ontmoeten, samen bidden en ontdekken waar God ons wil gebruiken.

VRIJ ZIJN TRAININGSSCHOOL
Je vrijheid in Christus doorgeven

De Vrij Zijn Trainingsschool wordt een levensveranderend jaar waarin we leren om tot zegen te zijn voor elkaar en voor de ander. We willen je toerusten voor de dienst van genezing en het bevrijdingspastoraat. Op deze school krijg je bijbels onderwijs maar leer je ook door te doen. Op basis van onze questionnaire mag je leren mensen te helpen wandelen in hun vrijheid in Christus. Om dit goed te kunnen doen, gaan we ook in kleine groepen met elkaar door de questionnaire heen.

Meer informatie
Meer informatie
X