Trainingsschool
Modules 2016-2017

Hoe behoud ik mijn vrijheid

Gerdien Lammers en Femmie Vlieg

femmiegerdienlammersHet moment van het bevrijdingsgebed is krachtig. Mensen zijn zich echter vaak nog niet ten volle bewust wat de uitwerking ervan is. God werkt van binnenuit, maar wat Hij doet, zal altijd zichtbaar worden. Na onze bevrijding begint een nieuw leven, waaraan we soms moeten wennen. Dan is het belangrijk om ook aan nazorg te denken. Hoe kan de confident zijn herwonnen vrijheid behouden en welke stappen kan hij zetten om te wandelen in de vrijheid. Femmie en Gerdien laten in deze module zien hoe mensen hun vrijheid kunnen vasthouden en gaan leven zoals God het bedoeld heeft.

16 mei 2017: ‘Wie je bent in Christus’
23 mei 2017: ‘Gods werk in jou gaat door’
30 mei 2017: ‘Getuigenissen en uitreiking certificaten’

Dinsdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Gebouw de ‘Akker’,
 Reehorsterweg 88 6717 LG, Ede
Per module (drie avonden): € 45,00 (
Inclusief koffie/thee.)

Afgeronde module(s)

Genezing en bevrijding

Wilkin van de Kamp

wilkinvdkampBidden voor zieken en voor mensen die occult belast zijn (gebonden), is een bijbelse opdracht. Het is daarom van groot belang dat je weet wat de Bijbel over genezing en bevrijding leert en dat je het verschil weet tussen ‘gegeven macht’ en ‘geopenbaarde kracht’. Hoewel veel ziekten een natuurlijke oorzaak hebben, kunnen sommige ziekten een psychische of zelfs demonische oorzaak hebben. In deze module legt Wilkin een bijbels fundament voor de dienst van genezing en het bevrijdingspastoraat en leert hij te onderscheiden wat de oorzaak van een ziekte is.

27 september 2016: ‘Openbaring van Gods macht én kracht’
4 oktober 2016: ‘Goddelijke genezing: verworven recht of genadegave?’
11 oktober 2016: ‘Onderscheiden wat de oorzaak van de ziekte is’

Inzicht in de geestelijke wereld

Gerdien Lammers

gerdienlammersIn de praktijk blijkt dat New Agers en occultisten vaak beter op de hoogte zijn hoe de geestelijke wereld functioneert dan menig christen. Wie actief is – of wil zijn – in het bevrijdingspastoraat moet weten hoe de geestelijke wereld er uitziet en georganiseerd is. Door inzicht te verwerven neem je de opdracht van Jezus om te bidden voor hen die door de duisternis overweldigd zijn serieus. In deze module laat Gerdien zien dat de Bijbel niet spreekt over één, maar over drie hemelen en behandelt zij veelgestelde vragen van mensen die in de bevrijdingsbediening actief zijn.

1 november 2016: ‘De droom van God’
8 november 2016: ‘De drie hemelen (1)’
15 november 2016: ‘De drie hemelen (2)’

Dinsdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Gebouw de ‘Akker’,
 Reehorsterweg 88 6717 LG, Ede
Per module (drie avonden): € 45,00 (
Inclusief koffie/thee.)

Vier vormen van gebondenheid (1)

Rob van Zon

robvanzonEen christen kan vervuld kan zijn met de Heilige Geest en toch nog gebieden in zijn leven hebben waar hij niet totaal vrij is en die hij nog niet heeft overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus. Mensen kunnen op vier manieren gebonden zijn:

  1. Gebonden door de macht van de zonde
  2. Gebonden door de leugen
  3. Gebonden door emotionele banden
  4. Gebonden door demonische banden

We zullen elke vorm van gebondenheid nader bestuderen, om te ontdekken dat God ieder mens in Jezus Christus volkomen vrij heeft gemaakt. In deze module zal Rob de eerste drie vormen van gebondenheid uitleggen. In de module 4 zal Wilkin de laatste vorm van gebondenheid behandelen.

6 december 2016: ‘Gebonden door de macht van de zonde’
13 december 2016: ‘Gebonden door de leugen’
20 december 2016: ‘Emotionele gebondenheid’

Dinsdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Gebouw de ‘Akker’,
 Reehorsterweg 88 6717 LG, Ede
Per module (drie avonden): € 45,00 (
Inclusief koffie/thee.)

Vier vormen van gebondenheid (2)

Wilkin van de Kamp

wilkinvdkampIn deze module laat Wilkin zien dat door occulte, onreine en andere door zonde beïnvloedde relaties demonische bindingen in iemands leven kunnen ontstaan. Een demonische band verbindt diens ziel in de geestelijke wereld met de ziel van die ander. Hierdoor kunnen demonische machten – waarmee die ander is verbonden – invloed op iemands leven uitoefenen door zijn ziel (gedachten, gevoelens en wil) negatief te beïnvloeden. De Bijbel leert dat de volgende demonische banden iemand gevangen kunnen houden:

  1. Occulte banden
  2. Onreine banden
  3. Doodsbanden
  4. Toverbanden
  5. Religieuze banden

Bovenal laat Wilkin in deze module zien hoe demonische banden verbroken kunnen worden en hoe ieder mens het kostbare geschenk van vrijheid in Christus kan ontvangen!

10 januari 2017: ‘Demonische gebondenheid (1)’
17  januari 2017: ‘Demonische gebondenheid (2)’
24 januari 2017: ‘Oorzaken en bevrijding van de vloek’

Dinsdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Gebouw de ‘Akker’,
 Reehorsterweg 88 6717 LG, Ede
Per module (drie avonden): € 45,00 (
Inclusief koffie/thee.)

Bewegen in de zalving van de Heilige Geest

Rob van Zon

robvanzonGod roept ons om Jezus’ bediening op aarde voort te zetten. De dienst van genezing en bevrijding is een bediening waarin de kracht en macht van Jezus zichtbaar wordt. Uit onszelf bezitten wij deze kracht en autoriteit niet. Dit betekent dat degene die bidt voor genezing en bevrijding net als Jezus bekleed dient te zijn met ‘kracht uit de hoge’. De zalving van de Heilige Geest die op Jezus was, wil God ook aan ons geven. Op deze eerste praktijkdag wil Rob ons laten zien dat vanuit een persoonlijke relatie met de Heilige Geest we gevoelig worden voor zijn leiding. Vanuit deze ‘eenheid met de Heilige Geest’ mogen we de genadegaven die de Heer ons toevertrouwt gaan uitdelen. Dan zal het Koninkrijk van God zichtbaar worden door zijn liefdevolle kracht.

Datum: zaterdag 4 februari 2017

Deze praktijkdag is alleen toegankelijk voor de jaarstudenten van de Vrij Zijn Trainingsschool.

Demonie en psychiatrie

Wilkin van de Kamp

wilkinvdkampSteeds meer kerken weten zich geroepen om bevrijdingspastoraat in hun gemeente op te zetten, waardoor deze een onmiskenbare plaats in de zielszorg heeft verworven. Maar in hoeverre hebben mensen met psychische problemen baat bij bevrijdingspastoraat? Ben je door demonen bezeten als je stemmen hoort? Kun je bevrijd worden van een autistische stoornis? En welke plaats neemt bevrijdingspastoraat in ten opzichte van de psychiatrische hulpverlening. In deze module geeft Wilkin antwoord op deze en vele andere vragen en pleit hij voor een multidisciplinaire samenwerking tussen bevrijdingspastoraat en de psychiatrische hulpverlening.

7 februari 2017: ‘Bijbelse uitgangspunten’
14 februari 2017: ‘Bijbelse visie op geest, ziel en lichaam’
21 februari 2017: ‘Een bijbels holistische benadering’

Dinsdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Gebouw de ‘Akker’,
 Reehorsterweg 88 6717 LG, Ede
Per module (drie avonden): € 45,00 (
Inclusief koffie/thee.)

Aanmelden

De kunst van het vragen stellen

Femmie Vlieg

femmieIn deze praktijkdag leert Femmie je gesprekstechnieken aan die effectief zijn binnen de (pastorale) gespreksvoering. Vanuit de Bijbel wordt naar de juiste communicatieve vaardigheden gezocht, waardoor je de confident op een betere manier kunt helpen. Door middel van rollenspellen worden situaties uit de questionnaire nagebootst, waarbij geoefend wordt met de aanbevolen vorm van communicatie. Je leert open vragen te stellen en door te vragen op zaken die niet worden uitgesproken, maar die wel van belang zijn. Hoe herken je weerstand en hoe neem je deze weerstand weg? Een module die inzicht geeft in je eigen functioneren tijdens het voeren van gesprekken: je sterke kanten, maar ook je valkuilen, automatismen en muren.

Datum: zaterdag 4 maart 2017

Deze praktijkdag is alleen toegankelijk voor de jaarstudenten van de Vrij Zijn Trainingsschool.

De Questionnaire

Femmie Vlieg

femmieDe questionnaire is een vragenlijst die inzichtelijk maakt in hoeverre iemand emotioneel en geestelijk op een verkeerde manier aan mensen verbonden is. Daarnaast onthult de questionnaire mogelijke invalspoorten waardoor de boze iemands leven kan zijn binnengekomen, om hem of haar gebonden te houden. In deze module leert Femmie ons hoe we deze vragenlijst effectief kunnen afnemen. Het is een kostbaar proces van onmiskenbare waarde. Hoe bevrijdend en genezend is het alleen al voor iemand – die is vastgelopen – als wij met een hart vol ontferming luisteren. Een hart dat vol is van Gods liefde en trouw, zonder de ander te oordelen.

7 maart 2017: ‘Leren afnemen van een questionnaire’
14 maart 2017: ‘Het sociaal, lichamelijk en emotioneel welzijn’
21 maart 2017: ‘Het psychisch en geestelijk welzijn’

Dinsdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Gebouw de ‘Akker’,
 Reehorsterweg 88 6717 LG, Ede
Per module (drie avonden): € 45,00 (
Inclusief koffie/thee.)

Gebed voor confident

Femmie Vlieg en Wilkin van de Kamp

wilkinvdkamp

femmieOp deze praktijkdag zullen Femmie en Wilkin– in het bijzijn van de jaarstudenten – een confident door het bevrijdingsgebed leiden op basis van diens questionnaire (die is afgenomen door een daarvoor opgeleide pastoraal werker). Dit is een indrukwekkende gebeurtenis en een uniek onderdeel van de Vrij Zijn Trainingsschool.

Data:
Vrijdag 31 maart 2017
Zaterdag 1 april 2017

Deze praktijkdag is alleen toegankelijk voor de jaarstudenten van de Vrij Zijn Trainingsschool.

Bevrijdingspastoraat

Gerdien Lammers en Femmie Vlieg

femmiegerdienlammersIn deze module laat Femmie zien hoe een bevrijdingsprocedure verloopt met behulp van de questionnaire. Gerdien behandelt de kwaliteitscriteria die er zijn om tot een gezond en gebalanceerd model van bevrijdingspastoraat te komen en welke voorwaarden gesteld worden aan een pastoraal werker in bevrijdingspastoraat. Iedere pastoraal werker zal – afhankelijk van opleiding en ervaring – grenzen moeten stellen aan de mate van hulp die hij de confident verlenen kan.

11 april 2017: ‘Het bevrijdingsprotocol’
18 april 2017: ‘De pastoraal werker’
25 april 2017: ‘Vrij Zijn Huizen’

Dinsdagavonden van 19:45 tot 22:00 uur
Adres: Gebouw de ‘Akker’,
 Reehorsterweg 88 6717 LG, Ede
Per module (drie avonden): € 45,00 (
Inclusief koffie/thee.)

Gebed voor alle jaarstudenten

Femmie Vlieg en Rob van Zon

robvanzonfemmieOp deze laatste praktijkdag zullen Femmie en Rob met een team van pastoraal werkers alle jaarstudenten – die inmiddels bij elkaar de questionnaire hebben afgenomen – door de ‘zeven stappen op weg naar vrijheid’ leiden. Het onderwijs zal tijdens deze dag in de praktijk worden gebracht.

Datum: zaterdag 13 mei 2017

Deze praktijkdag is alleen toegankelijk voor de jaarstudenten van de Vrij Zijn Trainingsschool.