Trainingsschool
2016-2017

De Vrij Zijn Trainingsschool wil christenen uit alle kerken helpen hun vrijheid in Christus te ontdekken en te versterken om hen te trainen in de dienst van genezing en het bevrijdingspastoraat. Leren, durven, doen! is het motto. Ruim 2.500 studenten zijn je al voorgegaan. Op deze school wordt het geleerde niet alleen toegepast, maar leer je ook door te doen! De school is in twee delen opgezet. In de eerste vijf modules wordt een bijbels fundament gelegd voor de dienst van genezing en bevrijdingspastoraat. De laatste drie modules zijn vooral praktisch van aard.

Jaarstudenten nemen deel aan de vier praktijkdagen, waarin ze leren zich open te stellen voor de Heilige Geest, de questionnaire leren afnemen (om te beginnen bij elkaar), getuige zijn van het doorbidden van een confident, waarna zij zelf de zegen van genezing en bevrijding door bevrijdingspastoraat mogen ervaren. Heb jij het verlangen om door ons team getraind te worden? Meld je dan aan voor een levensveranderend jaar, om tot zegen te zijn voor velen. Ik zie er naar uit om je het komende cursusjaar te mogen begroeten!

Aanmelden

Modulair onderwijs
De Vrij Zijn Trainingsschool bestaat uit acht modules van elk drie avonden en vier praktijkdagen op een zaterdag. Iedere module is opgebouwd rondom een afgerond thema over genezing en bevrijding. Wie niet de mogelijkheid heeft om het hele jaarprogramma te volgen – of wie een bepaald thema nog eens opnieuw wil bijwonen – kan aan één of meerdere modules deelnemen. De inschrijving voor de modules eindigt telkens één dag voor aanvang van de betreffende module. De praktijkdagen en module 8 zijn alleen toegankelijk voor de jaarstudenten. We adviseren je om vooraf eerst de Vrij Zijn Bijbelschool te volgen.

Docenten
Wilkin van de Kamp (hoofddocent), Gerdien Lammers, Femmie Vlieg en Rob van Zon zullen verschillende modules lesgeven op de Vrij Zijn Trainingsschool. Zij hebben passie voor Jezus en zijn Koninkrijk en willen je – vanuit de kennis en jarenlange ervaring die zij hebben opgebouwd – trainen in de dienst van genezing en bevrijdingspastoraat.

renee-1Schoolleider
Renee Klijnsma is schoolleider van de Vrij Zijn Trainingsschool. Renee is getrouwd met Emiel en samen hebben zij twee kinderen. Renee geeft koor- en zangles, gaat al een aantal jaar mee met de conferentie als zangeres bij de Vrij Zijn Band en geniet daar met volle teugen van. ‘Heerlijk om zo samen te mogen zingen, en te mogen zien hoe God mensen zijn liefde geeft op zoveel verschillende manieren.’

Lesboek en leerplan
De docenten geven onderwijs en training aan de hand van het ‘Handboek voor bevrijdingspastoraat’ van Wilkin van de Kamp dat via de webshop van Vrij Zijn te bestellen is. Van de jaarstudenten wordt verwacht dat zij het handboek in hun bezit hebben en tijdens de lessen bij zich hebben. Op de eerste avond ontvangen de jaarstudenten een leerplan en een lees- en luisterlijst met boeken en mp3’s die worden aanbevolen als aanvulling op het onderwijs.

Certificaat
Alle jaarstudenten van de Vrij Zijn Trainingsschool, die tenminste 80% van de lesavonden hebben gevolgd, ontvangen aan het einde van het leerjaar een certificaat van deelname. Om mee te kunnen werken in een Vrij Zijn Huis is het behalen van het certificaat een voorwaarde.

Locatie
Gebouw de ‘Akker’
Reehorsterweg 88
6717 LG Ede

Schooltijden
Dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur.
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur (voor jaarstudenten).

Kosten
Per module (drie avonden): € 45,-
Inclusief koffie, thee en onderwijsmateriaal
Het is niet meer mogelijk om u als jaarstudent aan te melden.