Vrij Zijn Netwerk2017-10-05T15:35:08+00:00

Vrij Zijn Netwerk

Twee jaar geleden startten we een pilot met twee Vrij Zijn Huizen in Dordrecht en Ede. Tientallen mensen vonden er een mooie plek om door een traject van persoonlijke begeleiding en bevrijdingspastoraat te gaan. Wat is het kostbaar om mensen die zijn vastgelopen te mogen helpen op weg naar hun vrijheid in Christus. De pilot heeft ons ook duidelijk gemaakt hoe we dit verder mogen vormgeven.

Een Vrij Zijn Huis in elke regio van het land, dat was het idee. Want wat zou het mooi zijn als bevrijdingspastoraat in elke regio beschikbaar zou zijn. De Vrij Zijn Huizen hebben aangetoond dat het inderdaad goed werkt om regionaal geworteld te zijn. Dit draagt bij aan het op een goede wijze begeleiden, ook in contact met de lokale kerken. Prachtig om te zien hoe pastoraal werkers zich met hart en ziel inzetten om meer te betekenen voor mensen in hun eigen omgeving.

Organisatorische verantwoordelijkheid
Vanuit het land kregen we verschillende aanvragen voor een nieuw Vrij Zijn Huis. Zo ontstonden er Vrij Zijn Huizen in Den Haag en Zwolle. De huidige opzet betekent wel een grote organisatorische belasting. Wil een team de naam Vrij Zijn dragen, dan brengt dat ook een verantwoordelijkheid mee voor de organisatie.

We merken dat de organisatorische aspecten te veel energie opslokken. Dat gaat ten koste van het belangrijkste: mensen begeleiden in vrijheid en genezing. De uitdaging is om de groei te kunnen versnellen, zonder dat deze wordt vertraagd door organisatorische zaken die energie kosten die beter kan worden gebruikt.

Vrij Zijn Netwerk
Bestaande landelijke bedieningen van gebedspastoraat, innerlijke genezing en bevrijding klopten bij ons aan om zich aan te sluiten bij Vrij Zijn. Deze bedieningen willen we zichtbaar gaan maken op een landkaart van Nederland. Hierdoor ontstaat een mooi overzicht van de plaatsen in ons land waar mensen terecht kunnen voor gebedspastoraat of pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding. Dit maakte dat de gedachte werd geboren om van Vrij Zijn Huizen te groeien naar een Vrij Zijn Netwerk.

Bij dit netwerk denken we aan het maken van verbindingen tussen nieuwe en bestaande pastorale teams, en tussen pastoraal werkers (bijvoorbeeld vanuit de Vrij Zijn Trainingsschool) die actief willen worden in pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding, en daarin behoefte hebben aan begeleiding, intervisie of gebruik willen maken van het Vrij Zijn Zorg Expertise netwerk.

Verbindingen leggen
Mensen die informatie zoeken over innerlijke genezing en bevrijding of persoonlijke hulp zoeken, kunnen op onze website een landkaart gaan vinden met daarop alle plaatsen waar teams zijn. Zo kunnen er contacten worden gelegd tussen pastorale teams en mensen die op zoek zijn naar hulp, maar ook onderlinge contacten tussen pastorale werkers.

Vanuit het Vrij Zijn Netwerk kunnen trainingen en cursusdagen worden georganiseerd voor pastorale teams. Als Vrij Zijn Netwerk vinden we het daarnaast belangrijk om verbinding te leggen tussen pastoraat en de zorg. Goed pastoraat is gebaat bij goede contacten met christelijke zorgverleners binnen de psychiatrie en andere gebieden. Het belang hiervan heeft Wilkin beschreven in zijn boek ‘Demonie & Psychiatrie’.

Hoe verder?
Ons verlangen om pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding zo breed mogelijk te zien groeien heeft nog veel denkwerk en uitwerking nodig. We willen een werkgroep gaan vormen om hier invulling aan te geven. In deze werkgroep zullen mensen zitting nemen die zo breed mogelijk zijn georiënteerd, zowel qua kerkelijke achtergrond als in expertise.

De bestaande Vrij Zijn Huizen zullen doorgaan met het begeleiden van mensen die op zoek zijn naar hulp. In de loop van dit seizoen zullen zij een naamswijziging doorvoeren en zelfstandig verder gaan met het helpen van mensen om hun identiteit en vrijheid in Christus te helpen ontvangen en doorgeven.

Het Vrij Zijn Huis Den Haag zal doorgaan onder de naam van de al bestaande stichting Gods liefde maakt vrij uit Zoetermeer. Zo zal deze stichting nu op twee locaties actief zijn. Het Vrij Zijn Huis in Zwolle dat in oprichting was, zal verder gaan onder de reeds bestaande naam Bevrijdingspastoraat Zwolle. Het Vrij Zijn Huis Dordrecht zal verder gaan onder de naam Eindeloos Vrij.

Mensen die op zoek zijn naar begeleidingen in een traject van bevrijdingspastoraat kunnen zich blijven aanmelden via de website van Vrij Zijn. We leggen graag de verbinding met een van de teams in het Vrij Zijn Netwerk. We zien uit naar een groeiende beschikbaarheid van bevrijdingspastoraat in het Lichaam van Christus, zodat steeds meer mensen hun vrijheid in Christus gaan ontvangen en doorgeven. Tot eer van onze liefdevolle God en Vader!

X