Het vierde wonder van het kruis

OVER ANIMATIE 4

Jezus werd overgeleverd aan de Romeinse stadhouder Pilatus. Drie keer werd Hij door hem verhoord. Telkens kwam Pilatus tot de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ Toch liet Pilatus Jezus geselen. In elke geselslag nam Jezus elke verwoestende ziekte op zich. In zijn onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing.

HET WONDER
VAN 
GENEZING