Het vierde wonder van het kruis

OVER ANIMATIE 4

Jezus werd overgeleverd aan de Romeinse stadhouder Pilatus. Drie keer werd Hij door hem verhoord. Telkens kwam Pilatus tot de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ Toch liet Pilatus Jezus geselen. In elke geselslag nam Jezus elke verwoestende ziekte op zich. In zijn onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing.