Het eerste wonder van het kruis

OVER AFLEVERING 1

In aflevering één gaan we op weg naar het Israël Museum in Jeruzalem waar we een grote maquette van Jeruzalem vinden zoals het er in de tijd van Jezus moet hebben uitgezien. Op deze plaats horen we waarom de hogepriester op Grote Verzoendag zeven keer het bloed van het offerdier moest sprenkelen in het heiligste deel van de tempel.

Vervolgens gaan we naar de Jerusalem Citadel waar jaren geleden de fundamenten en enkele paleismuren van de burcht van Herodes zijn blootgelegd. Een indrukwekkende plek om stil te staan bij de achtergrond van de zeven wonderen van het kruis. Hier ontdekken we dat God de regie van Golgotha volledig in handen had.

Hierna bezoeken we de Hof van Gethsemané, waar de meest dramatische worsteling in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden: de plaats waar Jezus’ zweet als bloeddruppels op de aarde viel. Hier vragen we ons af waar Jezus zó bang voor was dat Hij bloed begon te zweten en gaan we op zoek naar de betekenis van het eerste wonder van het kruis.