Privacyverklaring

Stichting Vrij Zijn gevestigd en kantoorhoudende te Aalten (7122 AP) aan de Industriestraat 2, hierna te noemen “Stichting Vrij Zijn” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Stichting Vrij Zijn verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Stichting Vrij Zijn je over de manier waarop Stichting Vrij Zijn uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Stichting VrijZijn worden aangeboden op www.vrijzijn.nl.

1. Uitleg registratie persoonsgegevens

Doel
Stichting Vrij Zijn verzameld en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.vrijzijn.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geeft je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Stichting Vrij Zijn zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Abonnees nieuwsbrief
Abonnees op onze Vrij Zijn Nieuwsbrief ontvangen iedere dinsdag onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we onze activiteiten, getuigenissen en producten verkrijgbaar in onze webshop onder de aandacht brengen. Wij zullen hierbij de volgende gegevens registreren: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Deelnemers van onze activiteiten
Voor onze conferenties en onze scholen vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Verder worden de voornaam en achternaam gebruikt om naambadges te maken die de deelnemers dragen tijdens onze conferentie. Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden). Verder vragen we deelnemers vaak om hun geboortedatum en denominatie, de vraag hoe iemand de activiteit heeft gevonden en de mogelijkheid om zich voor de nieuwsbrief aan te melden (optionele velden).

Vrij Zijn Vrienden
Vrij Zijn Vrienden ondersteunen ons periodiek om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Van hen verzamelen we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, mandaatnummer, mandaatdatum, bedrag dat zij ons ondersteunen, frequentie van ondersteunen.

Klanten webshop
Stichting Vrij Zijn heeft een eigen webshop. Om een aankoop te kunnen doen in onze webshop verzamelen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en gekochte artikelen. Deze gegevens zijn allemaal nodig om de juiste producten op het juiste adres af te kunnen leveren.

2. Je account in de webshop
Heb je ooit een product aangeschaft op onze website dan is er automatisch een account voor je aangemaakt. In dit account worden de volgende gegevens opgeslagen: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en gekochte artikelen. Het account kun je inzien door naar www.vrijzijn.nl/my-account te gaan en in te loggen. Hier kun je ook zelf je gegevens aanpassen en bijhouden. Wil je je gegevens laten verwijderen? Dan kun je een verzoek doen door een mail te sturen naar privacy@vrijzijn.nl. We maken het verwijderen van het account en bijbehorende gegevens voor je in orde.

3. Je eigen account
Op dit moment worden alle gegevens (te weten: nieuwsbriefabonnees, deelnemers activiteiten, Vrij Zijn Vrienden en klanten uit onze webshop) in aparte bestanden verzamelt op een goed beveiligde server. Als organisatie zijn we hard aan het werk om al deze gegevens te verzamelen tot één account per persoon. Op deze manier kun jij als klant door in te loggen op onze website alle gegevens zien die wij van jou hebben. Deze gegevens kun je zelf onderhouden en verwijderen indien gewenst. De implementatie van dit systeem vergt veel inspanning. De verwachting is om dit systeem eind augustus in gebruik te hebben.

Mocht je inzage in je gegevens willen, deze willen wijzigen of laten verwijderen? Dan kun je dit per e-mail of schriftelijk doen:
– Email: info@vrijzijn.nl
– Schriftelijk: Stichting Vrij Zijn, Industriestraat 2, 7122 AP, Aalten

4. Klantenservice
Je kunt bellen en e-mailen met onze klantenservice. Telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 09:00 – 12:30 uur

5. Nieuwsbrief
Je kunt je aanmelden voor onze Vrij Zijn Nieuwsbrief. Nieuwsbriefabonnees ontvangen iedere dinsdag onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we onze activiteiten, getuigenissen en producten verkrijgbaar in onze webshop onder de aandacht brengen. Indien je geen nieuwsbrieven van Stichting Vrij Zijn meer wilt ontvangen, kun je je afmelden via www.vrijzijn.nl/afmelden-nieuwsbrief.

2. Gebruik gegevens

Stichting Vrij Zijn gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

  • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
  • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
  • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de, stichting Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de activiteiten.
  • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
  • Intern beheer;
  • Het behandelen van geschillen;
  • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
  • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

3. Doorgifte aan derden

Stichting Vrij Zijn geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Stichting Vrij Zijn op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens

Stichting Vrij Zijn maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Stichting Vrij Zijn ontvangt.Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@vrijzijn.nl.

5. Beschikbaarheid en wijziging van je gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar privacy@vrijzijn.nl. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te verwijderen, kun je geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van je persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

6. Website

Cookies
Het is mogelijk dat Stichting Vrij Zijn tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. Klik hier voor meer informatie over de cookies. De cookies worden niet gedeeld met Google Analytics.

Externe internetpagina’s
Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina’s. Stichting Vrij Zijn is niet aansprakelijk voor het gebruik of inhoud van deze internetpagina’s.

7. Bewaartermijn

Stichting Vrij Zijn zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Abonnees nieuwsbrief
Op het moment dat een abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief zal het e-mailadres van deze persoon binnen 7 werkdagen uit het systeem worden gehaald en worden verwijderd. Deze gegevens worden daarna niet bewaard.

Deelnemers van onze activiteiten
De volledige gegevens van onze deelnemers van onze activiteiten zullen we na 3 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we bewaren en koppelen aan je account.

Vrij Zijn Vrienden:
Na het afmelden om Stichting Vrij Zijn periodiek te ondersteunen zullen wij de gegevens na 7 jaar verwijderen. Dit is de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.

Klanten webshop
De persoonsgegevens bij de aankoop van een product hebben we nodig om een artikel toe te kunnen sturen. De gegevens van de aankoop zullen we vastleggen in ons systeem en na 2 jaar verwijderen. Mocht je willen dat de gegevens eerder uit het systeem worden gehaald kun je dit verzoek per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven.

8. Wijziging privacyverklaring

Stichting Vrij Zijn behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.vrijzijn.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.vrijzijn.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 11-09-2020.

9. Contactgegevens Stichting Vrij Zijn

Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vind je onze contactgegevens:

Stichting Vrij Zijn
Industriestraat 2
7122 AP, Aalten
privacy@vrijzijn.nl