Het derde wonder van het kruis

OVER AFLEVERING 3

Er zijn niet veel plaatsen in Jeruzalem waarvan we kunnen zeggen: hier heeft Jezus echt gelopen. In aflevering drie voert een bijzondere trap – in het Engels The Caiaphas Steps geheten – ons naar de plek waarvan veel archeologen geloven dat hier het paleis van hogepriester Kajafas heeft gestaan. We weten vrijwel zeker dat Jezus hier gelopen heeft. Geboeid door Romeinse soldaten liep Hij deze vrij steile trap omhoog. Je kunt de zwaarden tegen de stenen trap nog horen kletteren. Aan het einde van deze trap kwam Jezus bij de poort van het paleis. Onder de binnenplaats, uitgehouwen in de rotsbodem, bevindt zich een ruimte die vroeger een openbare gevangenis was. Het is mogelijk dat Jezus na zijn veroordeling door de Hoge Raad hier in arrest is gehouden om de volgende morgen vroeg naar Pontius Pilatus gevoerd te worden. We komen zo dicht mogelijk bij de plaats waar Jezus voor de tweede keer verhoord werd, waar Hij opnieuw werd aangeklaagd en wederom tot bloedens toe werd mishandeld. Op deze plek gaan we op zoek naar het derde wonder van het kruis.