Het tweede wonder van het kruis

OVER AFLEVERING 2

In aflevering twee blijven we nog even in de Hof van Gethsemané. Hier werd Jezus door Judas verraden met een kus en vond het meest spectaculaire moment in de laatste achttien uur vóór Jezus’ sterven plaats. Sommige mensen denken dat Jezus uiteindelijk slachtoffer is geworden van zijn succes. Maar dat is niet het geval. Ze hebben Jezus niet vermoord. De Joodse leiders en de Romeinse soldaten waren niet eens in staat om Jezus gevangen te nemen. Hij had de regie volledig in handen. Jezus gaf zijn leven vrijwillig, omdat Hij van ons houdt. Vervolgens dalen we drie meter af onder de straatoppervlakte en gaan we 2.000 jaar terug in de tijd, op zoek naar imposante overblijfselen van het paleis van hogepriester Annas. Hier proberen we zo dicht mogelijk bij de plaats te komen waar Jezus voor de eerste keer werd verhoord en tot bloedens toe werd mishandeld, om te ontdekken wat het tweede wonder van het kruis voor ons betekent.