Het eerste wonder van het kruis

1. Waarom is het belangrijk om stil te staan bij wat Jezus voor je heeft gedaan (Hebreeën 12:3)?

2. Waar was Jezus zo bang voor dat Hij bloed begon te zweten?

3. Kun je uitleggen op welke manier Jezus de dood gesmaakt heeft (Hebreeën 2:9)?

4. Met welke zonden kan een levensbeker gevuld zijn?

5. Als je in jouw eigen levensbeker kijkt, wat zie je dan?

GEBED

Vader in de hemel, 

Ik weet dat U mijn leven kent. Ik weet dat ik vergeving van mijn zonden nodig heb om mijn relatie met U te herstellen. Ik geloof in het offer dat Jezus ook voor mij heeft gebracht. Dank U Jezus, dat U mijn levensbeker vol zonde leeg wilde drinken. Ik ben mij bewust van al mijn zonden en geef mijn levensbeker aan U. Ik aanvaard dat U mijn zonden in uw lichaam hebt gedragen en voor mij bent gestorven, zodat ik verlost zal worden. Dank U wel voor dit offer. 

Dank U wel dat U de beker hebt leeggedronken in mijn plaats en dat ik mag ervaren dat al mijn zonden worden vergeven en van mij worden weggenomen. Dank U wel dat ik in geloof de beker van verlossing in ontvangst mag nemen. 

Amen.