Het zesde wonder van het kruis

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het wonder van verzoening. Ik dank U dat Jezus niet alleen mijn zonden, maar ook de straf als gevolg van mijn zonden op zich heeft genomen. Dank U wel dat U niet bent gekomen om mij te oordelen, maar om mij te redden. Door het wonder van het kruis kan ik nu vrij tot U komen en ben ik uw geliefde kind geworden. U houdt net zoveel van mij als dat U van Jezus houdt. Help mij te begrijpen wat Jezus allemaal voor mij heeft doorstaan, zodat ik nooit onverschillig of zwak in mijn geloof zal worden.

Amen.