Het tweede wonder van het kruis

OVER ANIMATIE 2

De soldaten kwamen om Jezus gevangen te nemen. In het huis van hogepriester Annas wordt Jezus tot bloedens toe mishandeld. Jezus was onschuldig, maar liet zich zonder zich te verdedigen in onze plaats vals beschuldigen en mishandelen. Door het bloed van Jezus en op grond van ons getuigenis moet de duivel, die ons aanklaagt, voor altijd verstommen.