Het tweede wonder van het kruis

1. Wat bedoelt de Bijbel met de uitspraak dat het bewijsstuk dat tegen ons getuigde aan het kruis is genageld (Kolossenzen 2:14)?

2. Waarom heeft de boze geen recht meer om je aan te klagen?

3. In welke gebieden heb jij het idee herhaaldelijk aangeklaagd te worden door de boze?

4. Welke aanklachten in jouw leven zijn/kunnen worden verstomd door het bloed van Jezus?

5. Wat betekent het voor jou dat God jou in Christus heeft vrijgesproken?

GEBED

Vader in de hemel, 

Ik geloof dat U mijn strafblad met al mijn zonden aan het kruis hebt genageld en uitgewist. Nu heeft de duivel niet langer het recht om mij aan te klagen, want Jezus heeft mijn straf gedragen. Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van schuld en schaamte. Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis moet de aanklager nu en voor altijd zwijgen.
Dank U wel Vader, dat ik verlost ben van de aanklacht van de boze en dat U mij aanvaardt als uw geliefde kind. 

Amen