Het tweede wonder van het kruis

Vader in de hemel,

Dank U wel dat Jezus in mijn plaats vals is beschuldigd. Ik geloof dat U mijn strafblad met al mijn zonden aan het kruis hebt genageld en uitgewist. Nu heeft de duivel niet langer het recht om mij aan te klagen. Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van schuld en schaamte. Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis moet de aanklager voor altijd zwijgen. Al mijn zonden zijn door U vergeven. Dank U wel, Vader, dat ik door het wonder van het kruis ben vrijgesproken en dat U mij aanvaardt als uw geliefde kind.

Amen.