Het derde wonder van het kruis

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het derde wonder van het kruis. In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein beeld dat op mijn netvlies is gebrand uit te wissen met het bloed van de Here Jezus, zodat mijn geweten mij niet langer zal aanklagen en ik uw stem ga verstaan. Ik geloof dat het bloed van Jezus ook mijn bewustzijn kan reinigen en dat U de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen wilt aanraken en ik innerlijke genezing mag ontvangen. Dank U wel dat ik in uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen. Dit bid ik in Jezus’ naam.

Amen.