Het derde wonder van het kruis

1. Wat gebeurt er met je geweten als deze door de zonde wordt beïnvloed (2 Timoteüs 4:3-4)?

2. Waar leidde een verontreinigd geweten toe, en wat is het gevolg van een door God gezuiverd geweten (Hebreeën 9:14)?

3. Ervaar je in jouw leven dat zonden uit het verleden je plotseling weer voor ogen staan? Hoe ga je hiermee om

4. Zijn er herinneringen uit jouw verleden die je telkens parten spelen (bijvoorbeeld in je dromen) en die je haast niet kunt controleren? Hoe ga je hiermee om?

5. Wat betekent het voor jou dat God je geweten compleet kan reinigen?

GEBED

Vader in de hemel, 

In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein beeld dat op mijn netvlies is gebrand, schoon te wassen door het bloed van de Here Jezus. Ik geloof dat het bloed van Christus ook mijn onderbewustzijn kan reinigen en dat U op dit moment de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen, wilt aanraken zodat ik innerlijke genezing mag ontvangen voor mijn verwonde ziel. Dank U, dat ik uw geliefde kind mag zijn en dat ik in de schaduw van uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen. 

Amen.