Het derde wonder van het kruis

God geeft je het vermogen niet meer aan de zonde terug te denken
God zegt tot iedereen die aan de voet van het kruis staat en zijn oog gericht heeft op Jezus: ‘Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken’ (Jeremia 31:34).

Laat deze woorden diep tot je doordringen. Is het niet geweldig dat God niet meer denkt aan je zonden? Is Hij ze vergeten? Nee, gelukkig niet. Stel je voor dat God vergeetachtig zou zijn en dat Hij één van zijn beloften aan ons zou vergeten. Nee, het woord dat God gebruikt (zakar) betekent dat Hij het vermogen heeft er niet meer aan terug te denken, het niet meer op te roepen. Het is niet meer in zijn gedachten. Dit is wat er met je gebeurt als je jouw geweten laat reinigen door het bloed van Jezus. Dan gebeurt er een wonder: ook jij ontvangt het vermogen er niet meer aan terug te denken.

God geneest de pijn in de herinnering
In je bewustzijn (suneidesis) ligt ook de pijn die in de herinnering aan de zonde is opgeslagen. Professionele hulpverleners en pastoraal werkers kunnen moeilijk of niet bij deze pijn komen omdat de pijnlijke herinneringen veelal zijn verdrongen om te kunnen overleven. Door het wonder van het kruis kan God het onmogelijke doen en je bewustzijn reinigen van dode werken (Hebreeën 9:14). Dit betekent dat God de pijn – die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen in je bewustzijn – kan aanraken zodat je innerlijke genezing ontvangt. Alleen dan kun je vergeten wat achter je ligt en mag jij je uitstrekken naar wat (in Jezus) vóór je ligt (Filippenzen 3:14). Zo wordt de profetie van Jesaja in je leven vervuld dat Jezus ook jouw smarten heeft gedragen: ‘Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte’ (Jesaja 53:4). Omdat Jezus in jouw plaats werd mishandeld, verworpen en veroordeeld mag je in Gods nabijheid innerlijke genezing ontvangen voor je gewonde ziel. Van alle zeven wonderen van het kruis is dit misschien wel het meest indrukwekkende wonder dat God door Jezus Christus voor jou heeft bereid.