Het zevende wonder van het kruis

Enkele maanden geleden kwam ik in contact met Fred. We hebben verschillende gesprekken met elkaar gehad. Hij kende God niet en wist niet veel van de Bijbel. Wat hij wel wist, was dat hij vastliep in verschillende gebieden van zijn leven. Na een zestal gesprekken zei ik: ‘Fred, al vertel ik je alles wat ik weet, het zal je niet veranderen. Alleen als jij je leven aan God geeft en Hij in jou komt wonen zul je van binnenuit veranderen.’ Het duurde enige weken voor ik weer wat van hem hoorde. Ik wist dat Fred worstelde met het nemen van deze levensbelangrijke beslissing. Uiteindelijk heeft hij, na een lange worsteling, zijn leven in de handen van God gelegd. Wat vond hij het moeilijk zijn oude leven los te laten: ‘Ik weet wat ik heb, maar ik weet niet wat ik krijg! Wat gaat er allemaal veranderen als ik mij overgeef aan God?’ Nadat hij een zondaarsgebed gebeden had, keek hij mij aan en zuchtte: ‘ik weet niet of ik het wel redden zal.’ Ik keek hem glimlachend aan en zei: ‘Fred, je redt het ook niet! Maar dank God ervoor dat je het zelf niet kunt! Jouw geheim is nu dat Jezus in je woont. Probeer niet uit eigen kracht jezelf te veranderen, laat het aan Hem over! Hij zal voor je strijden. Vertrouw Hem dat Hij je van binnenuit helemaal nieuw zal maken. Je bent met Hem een heel nieuw leven begonnen!’

Laatst ontmoetten we elkaar weer. Ik heb genoten van de manier waarop Fred vertelde hoe hij naar een drietal ex-werkgevers is gegaan, die hij in het verleden bestolen had, om hen vergeving te vragen en het in orde te maken. Fred, die in het verleden altijd moeilijke beslissingen voor zich uitschoof, heeft dit niet uit eigen kracht gedaan. Fred begint te ontdekken dat het geheim ‘Jezus in mij’ een onuitputtelijke krachtbron is, waaruit hij zonder beperkingen mag putten.