Het zevende wonder van het kruis

Vader in de hemel,

Dank U wel dat ik door het wonder van het kruis opnieuw geboren mag worden en mag ontdekken wie ik nu ben in Christus. In eenheid met Christus ben ik een nieuwe schepping geworden. Het hart van Jezus klopt nu in mij en de Geest van Jezus woont nu in mij. U kijkt nu naar mij, zoals U naar Jezus kijkt. En U houdt van mij, zoals U van Jezus houdt! In eenheid met Christus hebt U mij goedgekeurd en aanvaard als uw geliefde kind. Ik ben gewenst, gewild en innig geliefd. Dank U wel voor zoveel genade.

Amen.