Het zevende wonder van het kruis

1. Kun je met eigen woorden uitleggen hoe Jezus aan het kruis een nieuwe generatie van kinderen van God heeft voortgebracht?

2. Welke beloften heeft God voor je zodra je opnieuw bent geboren? (Ezechiël 36:26)?
Op welke manier zijn deze beloften in jouw leven al in vervulling gegaan?

3. Hoe weet je zeker dat je opnieuw geboren bent?

4. Wat betekent het voor jou dat God je ‘in Christus’ nooit meer los van Jezus ziet?

5. Probeer eens met eigen woorden te omschrijven wat het betekent ‘in Christus’ rechtvaardig te zijn.

GEBED

Vader in de hemel, 

Dank U wel voor het wonder van de wedergeboorte. Ik geloof dat Jezus in mijn plaats al mijn zonden en Gods oordeel over mijn zonden op zich heeft genomen. Door mijn schuld- en geloofsbelijdenis mag ik mij nu éénmaken met zijn sterven en opstanding. Door het wonder van het kruis hebt U al mijn zonden van mij weggenomen en is mijn zondige natuur met Jezus gestorven. In Jezus ben ik een nieuw mens geworden. U maakt mij helemaal nieuw van binnen. Vul mij met uw Geest, zodat ik zal denken zoals Jezus denkt, zal spreken zoals Jezus spreekt, zal liefhebben zoals Jezus liefheeft en zal leven zoals Jezus leeft. Dank U wel voor het zevende wonder van het kruis. 

Amen.